Klanai

Feodalai ir vasalai. Užgrobiami klanai

Kiekvienas klanas pradeda su vienu feodalu ir vienu vasalu. Jie gali peraugti į tinkamus klanus, o tuo metu tu gali pasamdyti vasalą klanų karuose ir gautijo šiek tiek pajamų.

Gali paskelbti ataką bet kuriam klanui – tau tereikia išleisti tam tikrą kiekį strategijos taškų (daugiau apie tai žemiau). Tada prasideda 24 valandų apgultis! Šiuo metu gali atakuoti savo priešą, o kitą dieną varžysiesi prieš kitą klaną. Kuo aukštesnis tavo apgulamo klano reitingas, tuo brangiau yra pradėti ataką. Per visą apgultį prie tavęs gali prisidėti kiti okupantai. Dėl šios priežasties laimėtoju taps tas klanas, kurio strategijos taškai per 24 valandų apgultį bus didžiausi.

Jei ataką baigė tas klanas, kuris turėjo feodalą, laimėtojas nustatomas lyginant apgulties taškus, kuriuos kiekvienas okupantas ir konkretus feodalas uždirbo per apgultį. Jei klanas konflikte buvo vienas, tada atsižvelgiama tik į to klano taškus.

Po sėkmingos apgulties, užgrobtas klanas tampa vasalu.

Jei pergalės metu okupantas jau turi maksimalų skaičių vasalų, valdovas privalo per kelias valandas nuspręsti, kurisjo vasalų bus paleistas. Kol nebus priimtas sprendimas, šis klanas negalės dalyvauti naujoje apgultyje.
Klanai negali turėti daugiau kaip aštuonių vasalų, todėl idealu užgrobti stipriausius, jei sugebėsi juos išlaikyti. Tačiau vasalas visada gali sukilti, jei jam nepatinka feodalas. Maišto pradėjimas taip pat reikalauja tam tikro kiekio strategijos taškų. Maištas taip pat trunka 24 valandas, o jo pabaigoje taškai susumuojami: jei vasalas surinko daugiau taškų nei feodalas, jis tampa laisvas.

Gali bet kuriuo metu pasitraukti iš apgulties. Kad tai padarytum, pasirink "Pasiduoti" iš iškylančio meniu. Rezultatas priklausys nuo to, kas tiksliai nori pasiduoti.

  • Jei gynėjas nėra feodalas, jis automatiškai tampa nugalėtojo vasalas.
  • Jei feodalas, kuris saugo vasalus, nusprendžia pasiduoti, o kovoje dalyvauja keletas klanų, feodalas iškart praranda savo vasalus, bet kova tęsiasi tarp likusių mūšio dalyvių.

Tik klano lyderiai ir jų patarėjai gali rengti apgultis arba skelbti maištą. Klanas taip pat gali paprašyti bet kurio feodalo jį apsaugoti. Kiekvieną dieną gali išsiųsti daugiausiai 10 tokių prašymų. Jei užklausa priimta, o prašytojo dar nėra klane, jis iškart tampa feodalo vasalu. Jei prašytojas jau yra kito klano narys, prasideda apgultis.