Doktų imperija

Ragana

Stebuklai vyksta. Kartais pagalvoji, kad tie stebuklai niekuo neypatingi, tačiau tai jų nepadaro mažiau stebuklingų. Imperijos valdovas gali įsimylėti paprastą valstiečių merginą. Ir net ją vesti. Jie gali taikiai ir harmoningai gyventi bei pagimdyti mielą mažą mergaitę, kurią visi myli. Verenėjai pasisekė. Būtent tai nutiko jos tėvams. Mažoji mergaitė užaugo visų mylima. Ir, nors kaimyniniai valdovai nebuvo labai laimingi, po kiek laiko jie susitaikė su kaimynų keistumais. Jos tėvas mokė gaminti visų rūšių prietaisus, o motina stengėsi supažindinti ją su moteriškumu ir mokyti paprastos, praktiškos išminties.

Jos šešioliktojo gimtadienio diena žadėjo būti labai džiaugsminga. Verenėja pagaliau sugebėjo pabaigti savo pirmąjį solo projektą: Daugiafunkcinį raitelio stovą. Jos tėvas ilgai kikeno iš išradimo pavadinimo, bet vis tiek didžiavosi savo dukra. Jos motina tik nusišypsojo ir padovanojo jai kačiuką. Mažą pūkuotą kamuoliuką. Viskas buvo tiesiog tobula.

Stebuklai vyksta. Kartais tie stebuklai tokie šiurpūs, kad norisi, jog jie niekada nebūtų nutikę. Tą pačią dieną valdovas nusileido žemyn į slaptą požeminį kalėjimą, kad prikeltų herojų, kuris pralaimėjo kovoje su Pabaisomis. Patyręs, išmintingas valdovas anksčiau atliko daugybę prikėlimų, bet šį kartą jis padarė vieną mažą klaidą.

Praimo induktoriaus sprogimas buvo tikrai siaubingas. Pilis subyrėjo kaip kortų namelis. Žydros liepsnos veržėsi į dangų ir krito atgal, už savęs palikdamos tik rūkstantį kraterį. Kai Verenėja atgavo sąmonę, ji buvo apsupta tik griuvėsių. Atrodė, kad jos visas kūnas degė ugnimi, o žydri mirties klanai aplink ją prisotino orą nuodingais garais. Mirtiną tylą nutraukė tik kranksinčios varnos, vėjo švilpimas ir tylus, gailus miaukimas iš po kaimyninės akmens plokštės. Apsvaigusi, ne visai suprantanti, kas dedasi, ji griebė savo daugiafunkcinį raitelio stovą, kuris buvo šalia, apžergė jo galą ir kaip galėdama stipriau jį pastūmė. Plokštė pajudėjo. Po ja buvo mažasis kačiukas Sniegelis. Jo nugara buvo lūžusi ir visas kūnas buvo padengtas skaudžiais praimo nudegimais. Katinas liko gyventi nebeilgai. Kaip apsvaigusi Venerėja švelniai paėmė mažą kačiuką į savo rakas ir panaudojo paskutines savo jėgas, kad aktyvuotų daugiafunkcinį raitelio stovą; tada  ji prarado sąmonę...

Valdovas Hagenas, kurio žemės ribojos su Venerėjos tėvu, išgirdo pavojaus triukšmą. Žmonės bėgo tolyn nuo miško šaukdami “Ragana! Ragana!”. Vietiniai buvo apstulbę. Tai išties buvo keistas reginys. Futuristiškai atrodantis šluotkotis skrido vos pakilęs nuo žemės miško kryptimi. Ant jo gulėjo graži panelė, apalpusi ir padengta siaubingomis žaizdomis. Mergina kažkaip išsilaikė ant prietaiso nenukrisdama. Dar neįprastesnis buvo keistai atrodanti būtybė katino galva ir iš dūmų sudarytu kūnu. Jis skraidžiojo aplink merginą ir atrodė, kad šaukiasi pagalbos. Kad ir kas jie buvo, jiems neabejotinai reikėjo pagalbos.

Vietiniai sugebėjo išgydyti merginą. Sprogimas pripildė jos visą kūną praimu, paversdamas ją į heroję. O dėl geranoriško elgesio per paskutines akimirkas, ji buvo apdovanota ištikimu ir amžinu draugu. Net po mirties Sniegelis liko ištikimas savo šeimininkei ir atgimė kaip jos pažįstamas. Stebuklai vyksta. Kartais tie stebuklai atrodo neįtikėtini, bet tai jų nepadaro mažiau nuostabių. Ragana Verenėja tai žinojo geriau nei bet kas kitas. Štai kodėl ji nebuvo nustebinta išgirdusi, kad kitos herojės kaip ji pradėjo rodytis kitų valdovų valdžiose. Ji tiesiog paslaptingai nusišypsojo, atsisėdo ant savo šluotkočio (kurį ženkliai patobulino imperijos mokslininkai) ir nuskrido aplankyti savo naujųjų “seserų”, palikdama už savęs dūmų pėdsakus.

Talentai

Raganos prakeiksmas

Priešai, sužaloti nuo herojaus atakų ir klasinių talentų, patiria papildomą žalą kitas kelias sekundes. Atakuojant užkeiktus taikinius iš gimtosios teritorijos, pavagia energiją iš taikinio (priklausomai nuo galios arba proto, kuris yra didesnis).

Pažįstamas

Pažįstamas atakuoja pasirinktą priešą, tada pereina prie kito artimiausio priešo ir t.t. Pažįstamo atakuojami priešai kelias sekundes patiria fizinę žalą. Jei taikinio kaimynystėje nėra jokių priešų, arba jei talentas naudojamas prieš pačią kerėtoją, pažįstamas grįžta pas heroję. Kai veikėja išmoksta Nepasotinamo  smalsumotalentą, pažįstamas gali sukelti papildomą fizinę žalą, suteikti padidėjusį matomumą ir nuskristi toliau nuo herojės.

Turbomagija

Herojės greitis padidėja kelioms sekundėms ir ji tampa atspari valdymo poveikiams. Naudojant talentą vėl per trumpą laiką, jis kainuoja daugiau energijos nei pirmą kartą. Kai Moira išmoksta Siaubo tako talentą, ten, kur ji naudos turbomagijos talentą (kuris kainuoja tiek pat, kiek anksčiau), ji trumpam už savęs paliks pėdsakus, į kuriuos įžengę priešai keletui sekundžių supanikuos.

Energijos išsiskyrimas

Kol talentas yra aktyvus, herojės atakos suteikia papildomos fizinės žalos ir eikvoja energiją. Kai veikėja išmoksta Anapus miesto talentą, kiekviena ataka padidina herojės judrumą keletui sekundžių (priklausomai nuo proto). Poveikis auga, kai naudojamas daug kartų.

Trapumo prakeiksmas

Sukeltos žalos kiekis priešui padidėja priklausomai nuo jo dabartinės maksimalios sveikatos, kol bendra papildoma žala pasieks tam tikrą vertę (lygią galiai arba protui, kuris yra didesnis). Kai veikėja išmoksta Siaubingo prakeiksmo talentą, Trapumo prakeiksmo taikinys keletą sekundžių supanikuos ir patirs dar daugiau žalos.