Doktų imperija

Vrilas

Kai imperija sužinojo apie naują sargų herojų – paslaptingąjį Noksą  - visi tyrinėjimų centrai gavo skubią užduotį rasti būdą neutralizuoti šią naują grėsmę gynybos ribose.

Laboratorija Gridvalde artėjo link sėkmės labiau nei bet kas kitas. Valdovas Karlas buvo labai susidomėjęs imperijos pergale ir pasiekimais moksle. Net karo metu jis neskyrė jokių pastangų ar išlaidų ir sugebėjo aprūpinti tyrinėtojų komandą viskuo, ko reikėjo. Melani Lipri, plačiai žinoma mokslinėje bendruomenėje dėl jos Pabaisų tyrinėjimo ir pagrindinių biologinių patyrimų, buvo pakviesta vadovauti eksperimentui.
Per šį eksperimentą buvo sukurti kelių naujų būtybių mėginiai. Mėginys nr.13 buvo pripažintas labiausiai pavykusiu iš visų. Jis turėjo šiek tiek medžiagos, paimtos iš didžiųjų totolinių skorpionų, ir truputį šiaurietiško "kraujo" – idmarinių vorų genų. Šių vabzdžių kokonai kėlė riziką ne tik miškininkams ir mažesnių rūšių Pabaisoms, bet ir vienišiems keliautojams, paklydusiems Idmaro miške. Jų nuodai sumaišyti su totoliniu toksinu turėjo pražūtingą poveikį bet kokiai gyvai būtybei.

Gautas mišrūnas pagal savo specifikacijas buvo galiausiai artimas sargų užaugintam Noksui, ir tyrinėtojų komanda nusprendė sukoncentruoti savo pastangas šiam mėginiui. Jis įgijo ypatingus šarvus, kurie turėjo ne tik biologinių, bet ir mechaninių medžiagų, pagerinančių būtybės gynybą ir greitį. Monstro raumenys buvo sukurti keliais žingsniais, o kūnas buvo nuolat pripildomas praimu. Tuo metu tyrinėtojai testavo jo protą ir treniravo juos vykdyti keletą pagrindinių komandų. Būtybė mokėsi gan lėtai, bet Lipri buvo įsitikinusi, kad mėginys nr.13 (arba Genadijus, kaip ji juokaujamai pavadino jį senovės karo vado garbei) buvo daug protingesnis nei atrodė.

Ir vieną dieną būtybė iš tikrųjų tai įrodė. Labai apriboti praimo kiekiai buvo dar kartą suleisti į ertmę. Mėginys nr.13 staiga išgriovė sieną ištraukdamas grandines iš plokštės su šiurpiu lengvumu, sunaikino praimo lempą ir pradingo tamsoje. Ertmėje buvo likęs tik sudžiūvęs kokonas, slėpęs tunelį į Idmaro mišką. Incidentas buvo be aukų... kurį laiką. Apsaugos pareigūnas paleido pavojaus signalą, o Lipri susiraukė.
Pirmoji ekspedicija žvėries gaudymui buvo išsiųsta akimirksniu, be jokių atidėliojimų. Gana greitai buvo rasti visų žuvusių ekspedicijos narių kūnai. Lipri apžiūrinėjo apnuodytų karių lavonus, kai į jos galvą šovė begėdiška tikro mokslininko mintis: "Ramina viena mintis – jis negalėjo toli pasprukti". Antrajam būriui vadovavo herojus. Po jo prisikėlimo, patyręs vadas paprašė vieno ar net dviejų herojų pastiprinimo ir įspėjo, kad medžioklė gali užtrukti.

Prabėgo keletas dienų. Paprasti mirtingieji daugiau nebuvo siunčiami sugauti monstrą, bet herojų būrys taip pat negalėjo grąžinti kalinio. Vadas buvo įsitikinęs, kad neįmanoma apgauti klastingo žvėries ir parvesti jį gyvą šios "moksliukės mergaitės" prašymu. Tuo metu Vrilas buvo laisvas ir pavojingas ne tik medžiojantiems herojams, bet ir artimiems gyventojams.

Giliai susimąsčiusi leitenantė Lipri išėjo iš pilies ir pradėjo vaikščioti palei miesto sieną. Atrodė, kad šiandien ji turės duoti įsakymą nužudyti  nevaldomą Vrilą... nors ji to nenorėjo.

Sielvartaujančią Lipri nuo apmąstymų atitraukė čirpiantis garsas. Ji išsigandusi atsisuko – pabėgęs Virlas stovėjo nuo jos tik per kelis metrus. Lipri širdis apmirė. Susimąsčiusi ji netyčia nuėjo giliai į mišką. Dabar, nors išorinė pilies siena tebebuvo matoma virš medžių viršūnių, moteris buvo per toli, kad gautų pagalbos ar bent jau jos pasikviestų. Ji neabejojo, kad mirs, suprasdama, koks stiprus ir kraujo ištroškęs buvo jos kūrinys, ir suvokė, kad šis klastingas tipas jau turėjo suprasti jos vaidmenį eksperimente. Jis tikriausiai jau seniai ją stebėjo. Arba, tiksliau, savo mirtiną uodegą.

Bet Genadijus netroško pulti savo kūrėjos. Vietoj to, jis kažką padėjo ant žemės, pastūmė link Lipri ir vėl nekantriai sučirpė. Lipri pamatė dalį skydo su metaliniu sutvirtinimu. Sumišusi ji pažvelgė į jį. Jis pratrūko čirpti ir  čiulbėti, juokingai įtraukė savo ragus, pavartaliojo savo akis, tari būtų miręs, tada vėl sučirpė, pastumdamas gabalėlį šarvo link Lipri.

Ji pradėjo suprasti: "Ak, tu gudruoli! Tu pastebėjai, kad mes siuntėme vienodus herojus paskui tave, o tai reiškia, kad mes galime juos prikelti! Nori vieno sau? Bet tau reikia vykdyti mūsų nurodymus, ar tu tam pasiruošęs? Ar duosi mano savo katalizatorių?". Atsakydamas monstras ne tik išleido keletą pritarimo garsų, bet ir vizgino savo uodegą, kas tikrai reiškė jo sutikimą.

Jis kaip ėriukas grįžo į laboratoriją su Lipri. Jis buvo visiškai mielas, vykdė nurodymus ir rodė savo išdidų protą. Pirmasis Vrilo prikėlimas herojumi buvo atliktas  trigubo apsaugos būrio akivaizdoje, viskas baigėsi ramiai. Vrilas, turėdamas herojaus galias, tapo labai konkuruojantis. Ir svarbiausia, galintis prisikelti, jis klausytų kiekvieno, turinčio katalizatorių.

Gana greitai imperija stojo prieš savo pietų kaimynus su nuodinga naujo karinio vieneto uodega: nuožmiu, pavojingu ir išsisukinėjančiu Vrilu.

Talentai

Sprogstamasis mutagenas

Kai herojus suteiks priešui žalą su klasiniu talentu, toksinas sprogs virš priešo sužalodamas kiekvieną apie taikinį esantį priešą.

Pribaigiant priešą esant gimtojoje teritorijoje, herojui bus atkurta sveikata (priklausomai nuo galios arba proto, kuris yra didesnis).

Plyšys

Herojus juda po nurodyta vieta,  toje zonoje išmesdamas priešus į orą ir sukeldamas dvasinę žalą. Išmokus Kokono talento atnaujinimą, herojus kelioms sekundėms sukuria kokoną su tam tikru kiekiu sveikatos (priklausomai nuo galios arba proto, kuris yra didesnis). Vėl naudojant Plyšio talentą, herojus perkeliamas atgal į kokoną, jei jis nebuvo sunaikintas.

Apsauginiai pliaukštelėjimai

Jei herojus keletą sekundžių nepatiria žalos, jis pradeda kurti gynybą, kuri sugeria dalį žalos, bet ne daugiau kaip tam tikra vertė (priklausomai nuo galios). Jei apsauga sulaužyta, herojaus judėjimo greitis padidėja. Kai išmokstamas Išsiveržusios būtybės talentas, plokštės gauna kitą gebėjimą: gebėjimą sulėtinti šalia esančius priešus, kai jie aktyvūs.

Agresyvus puolimas

Kitos atakos iš herojaus smogs dvigubai ir papildomai pavogs sveikatos (priklausomai nuo galios) už kiekvieną ataką. Išmokus Nuslopinto antplūdžio talentą, dvigubų atakų kiekis padidėja. Kiekviena ataka keletui sekundžių sumažina taikinio valią (priklausomai nuo proto). Valią mažinantis poveikis sumuojasi iki keleto kartų.

Esant gimtojoje teritorijoje, sveikatos vagystės poveikis padidėja (priklausomai nuo galios).

Toksiška emisija

Herojus gauna galimybę judėti link taikinio ir sukelti didelį kiekį dvasinės žalos priešui su nuodingu geluonimi, išleidžiančiu toksiškumo užtaisus. Toksiškumo užtaisai gaunami bėgant laikui. Bendras užtaisų skaičius negali būti didesnis nei 3. Išmokus Toksinų papildymo talentą, taikinys kelioms sekundėms apsvaiginamas ir herojus gauna toksiškumo užtaisų už kiekvieną priešą, kurį nužudė arba padėjo nužudyti, bet ne daugiau kaip 1 užtaisą kas 30 sekundžių.