Doktų imperija

Jėgėris

 

Jis visada jautėsi dusinamas šių ankštų akmeninių sienų viduje. Jauniausiasis vienovaldovų sūnus daugiau laiko praleisdavo žaliuose miškuose nei savo tėvo pilyje. Jis pajuto, kad laukiniai žvėrys paklūsta jo žodžiams. Net ir išdidūs vilkai be abejonių vykdė berniuko įsakymus. Jis maldavo tėvo paversti žvėrių prižiūrėtoju ir šį ateities herojų netrukus visų pagarbiai vadino Jėgeriu. Jis užtikrino, kad kiekvienas garbingai elgtųsi su miškais, ir savo išteklius naudojo protingai. Tačiau Jėgėrio vyresnysis brolis, didelis medžioklės mylėtojas, laikė mišką pelno šaltiniu ir ignoravo jaunėlio prašymus elgtis su juo rūpestingai.

Vieną dieną gauja piktų šunų apsupo būrį baltųjų vilkų. Medžioklės įkarštyje niekšiškas vyresnysis brolis įsakė nužudyti šiuos bejėgius gyvūnus, tačiau Jėgėris jam pastojo kelią. Įniršęs vyresnėlis įsakė savo tarnams atsikratyti šiuo “įkyruoliu”. Jo tarnai taikė savo ietis į Jėgerį, bet jaunėlis net nekrūptelėjo... jis paprasčiausiai davė staigią komandą. Jo įsakymas davė galios vilkams, o kai vilkai gina savo meistrą, niekas negali sustabdyti. Išgąsdinti tarnai akimirksniu pabėgo.

Nuo tada Jėgėrio nebebuvo matyti pilyje. Tik kai išgirdo apie karą, jis grįžo į vyrų pasaulį. Herojus girdėjo, kad pietų vilkai buvo silpni dėl alkio ir žiaurių sąlygų, ir kad savanaudiški sargai nieko nedarė, kad padėtų savo pilkiesiems miško broliams. Buvo laikas priversti juos tai daryti. Laikas priešui pamatyti, gali padaryti drausmingi kovotojai!

Talentai

Žvėries puolimas

Herojus ir jo vilkai gauna šansą smogti dvigubą smūgį.

Vilko šauksmas

Herojus pašaukia vilką į pagalbą. Jei talentas naudojamas gimtojoje teritorijoje, prie herojaus prisijungs stipresnis sąjungininkas: elitinis vilkas.

Išmokęs Vilko brolių talentą, herojus gali iškviesti du vilkus iškart. Mirties gniaužtų gebėjimas leidžia vilkų atakomis sulėtinti priešą, sumažinant jo judesių greitį.

Gaujos jėga

Sąjungininkai šalia herojaus ir jo vilkai gauna galios bonusą. Kuo didesnis herojaus protas ir kuo daugiau sąjungininkų jis turi, tuo didesnis bonusas.

Skvarbi ietis

Herojus sviedžia ietį į priešą suteikdamas jam žalos ir paversdamas taikinį pažeidžiamu vilkų atakoms keletui sekundžių. Išmokus Skvarbios ieties prakeiksmo talentą, priešai tampa prakeikti, kuomet smūgiuojama: kiekviena vėlesnė ataka suteikia daugiau žalos taikiniui ir atkuria dalį atakuotojo sveikatos.

Didžioji medžioklė

Herojus ir jo vilkai paskelbia didžiąją medžioklę. Pailgintą laiko tarpą padidėja herojaus ir vilkų judrumas. Kuo daugiau vilkų herojaus gaujoje, tuo labiau padidėja judrumas. Didžiosios medžioklės trukmė pailginama kaskart, kai nužudomas priešas žemėlapyje. Išmokus Persekiojimo talentą, herojus ir jo sąjungininkai (vilkai ir kiti herojai) gauna greičio bonusą didžiosios medžioklės metu.