Doktų imperija

Kalnietis

 

Senovės kronikose galima paskaityti gražią pasaką apie matymo kardusginklus, kuriuos galėjo valdyti tik galingiausi ir drąsiausi kareiviai. ašmenys buvo nesunaikinami ir užkerėti su unikaliais asmeniškumais, kuriuos parinko savininkai. Ginklų galia atitiko nešėjų įgūdžius. Šie didieji praeities herojai buvo, kaip kalbama, neįveikiami.

Bet laikas ištrina atsiminimus net ir apie didžiausius žygdarbius. Daugybę metų niekas nekalbėjo apie “gyvuosius” kardus, o kilmės paslaptis išliko mįsle.

Ir vis dėlto neįprasti ginklai sugrįžo žmonėms: prieš pat karo pradžią nuo kalnų nusileido galingas kareivis, apsiginklavęs vienumatymo kardų. Plačiapetis, ugniaplaukis milžinas nepasakė savo vardo, bet pripažino, kad gimėsenovės kalnų klano.

Kalnietis davė valdovui savo katalizatorių: galąstuvą, su kuriuo jis kruopščiai galanda savo kardą atokvėpio tarp kovų metu, aptardamas nužudytus priešus su savo mylimu ginklu. Kareivis su savo kardu kalbasi daugiau nei su kitais žmonėmis, ir tik sujungiant išsibarsčiusias užuominas į vieną galima nustatyti jo istoriją. Kito matymo kardo nešėjas naktį įėjo į Kalniečio namus ir iškvietė į kovą šeimos galvą, senovės ginklo saugotoją. Vos tik sargai atvyko, kova buvo baigta, o įsibrovėlis pabėgo.

Kalniečio tėvas gulėjo mirtinai sužeistas. Jis mirė savo sūnaus rankose. Berniukas paėmė tėvo kardą ir prisiekė susekti žudiką. Dabar šis kardas trokš keršto, kol jis nebus suteptas to niekšiško žudiko krauju.

Talentai

Jėgos sugėrimas

Kai netoliese miršta priešo herojus, herojaus sveikata atkuriama ir laikinai padidėja.

Herojaus kirtis

Herojus tampa nepažeidžiamas ir sužeidžia daug priešų (žala priklauso nuo herojaus judrumo). Kai herojus išmoksta Verto varžovo talentą, bet kuris priešo veikėjas, paveiktas herojaus kirčio, bus apsvaigintas. Išmokus Plieno sūkurio talentą,  herojaus smūgis sulėtins priešus.

Kovos alkis

Kiekvienas herojaus sukeltas smūgis padidina jo judrumą. Poveikis dubliuojasi naudojant šį talentą dar kartą. Naudojamas gimtojoje teritorijoje, talentas taip pat padidina herojaus pavogtos gyvybėsvaržovų kiekį. Kai herojus išmoksta Koncentruoto įtūžio talentą, jo greitis padidėja, kai pasiekiamas maksimalus kovos alkio kiekis. Kai kovos alkis bus sumažintas, herojaus greitis įgis buvusią vertę.

Kruvinos žudynės

Kai netoliese miršta sąjungininkas arba priešas, atkuriama herojaus sveikata. Išmokus Kraujo įniršio talentą, kruvinos žudynės taip pat padidins herojaus ištvermę ir valią, kai jo sveikata bus sumažėjusi.

Nemirtinga dvasia

Kai herojus miršta, jis tampa nenugalima dvasia tol, kol turi pakankamai energijos. Kai jis atgims, suteiks žalą netoliese esantiems priešams. Žalos kiekis priklauso nuo herojaus maksimalios sveikatos. Taip pat, kai herojus atgims, dalis jo sveikatos bus atkurta. Šis poveikis atkuria daugiau sveikatos, kai herojus yra gimtojoje teritorijoje.