Doktų imperija

Kovotojas

 

Kas daro karį nenugalimą? Kovos įgūdžius galima gerinti griežtomis treniruotėmis, bet yra keletas dalykų, kurių treniruotės negali išmokyti: pavyzdžiui, meilė tėvynei. Kovotojo tėvas mokė vieno dalyko: nieko nėra svarbiau nei didžioji Doktų imperija! Taigi, nuo savo kariškos karjeros pradžios šis jaunasis vyras troško paaukoti savo gyvenimą tėvynei.

Jis pradėjo kaip eilinis kareivis, kovodamas neviešame kare prieš Pabaisas, kur jo kovos aprašymo pavydėjo daugelis. Bet nepaisant fanatiškos drąsos ir karo įgūdžių, Kovotojo žygdarbiai tebebuvo prastesnitikrųjų praimo herojų epinius poelgius. Jis nebuvo pavydus, nes turėjo vieną vienintelį norą: kuo įmanoma geriau tarnauti savo šaliai. Taigi, kai viršesnieji pareikalavo savanorių eilei pavojingų eksperimentų, jis buvo pirmasis žengęs pirmyn.

Dokto mokslininkai stengėsi dirbtinai sukurti herojus, paversdami paprastus karius į nemirtingus kariautojus. Eksperimento metu į žmogaus kraują buvo įdiegta specialus praimo mišinys. Padariniai buvo ūmūs ir siaubingi: nelaimingi žmonės žuvo vienas po kito. Tik Kovotojas išgyveno procedūras, nors slinko ilgos, sunkios, skausmo pripildytos dienos. Karys atgimė tapdamas tokiu kovotoju, kokiu visada svajojo būti.

Jis vis dar treniruojasi su paprastais kariais ir netiki, kad jo gyvenime daug kas pasikeitė. Bet jo katalizatorius, patikimas durtuvas, kurį Kovotojas kartą panaudojo, kad prasibrautų pro tankmes ir priešų gaujas, dabar ilsisi valdovo požemiuose, nes Kovotojui nebereikia ginklo. Jis plikomis rankomis sutriuškina visus, kurie drįsta nepaklusti imperijai. Už didžiąją imperijos armiją!

Talentai

Įtūžis

Kas šeštą kartą atakos ar vienoherojaus klasinių talentų sukelta žala taip pat suteikia daugybę papildomos dvasinės žalos.

Įsiūčio kumštis

Kai aktyvuojamas šis talentas, herojaus kita ataka suteiks fizinės žalos ir nusvies priešą į orą. Ši žala didesnė, kai herojus yra gimtojoje teritorijoje. Išmokus Geležinio kumščio talentą, įsiūčio kumštis taip pat trumpam apsvaigins priešus.

Krentanti žvaigždė

Herojus paleidžia smūgį į nusitaikytą priešą sukeldamas žalos. Šis talentas pasikrauna daug greičiau, kai herojus yra gimtojoje teritorijoje. Išmokus Beprasmio pasipriešinimo talentą, krentanti žvaigždė taip pat trumpam apsvaigins taikinį. Jei priešas jau yra apsvaigintas, smūgis suteiks dvigubai daugiau žalos.

Nesustabdomas

Herojus atgauna dalį sveikatos, kai jis suteikia žalą naudodamas klasinius talentus. Kai herojus išmoks Pakantumo skausmui talentą, jis atkurs papildomą procentą sveikatos, kurią prarado.

Juodasis tornadas

Herojus trumpą laiką greitai sukasi, suteikdamas fizinę žalą visiems šalia esantiems priešams. Šio talentu trukmės metu, valdymo gebėjimai neturi jokio poveikio herojui. Kai herojus išmoks Laukinio sūkurio talentą, jo judėjimo greitis per juodąjį tornadą padidės.