Doktų imperija

Lankininkė

 

Neapleidžiant kitų herojų nuopelnų, būtų gerai skirti šiek tiek laiko papasakoti tau apie heroję, geriau žinomą kaip Lankininkę. Kalbama, kad ji buvo apdovanota tokia pravarde, kai būdama vaikas atskleidė pribloškiantį įgūdį su dideliu lanku.

Valdovo šeimos griežtumas neleido jam vesti vienospraimo induktorių tarnautojų, bet jis sulaužė tradiciją ir jo mylimoji bei naujagimė mergaitė persikėlė į pilį. Deja, mergaitės motina greitai mirė ir vaiką augino tėvas. Ji greitai užaugo ir anksti suprato savo grožio ir proto galią. Ji gyvenime nuveikė daug dalykų, bet pagrindinis jos hobis buvo šaudymaslanko. Kai ji suaugo, tėvas jai davė labai modernišką prietaisą, kurį kovoje Lankininkė naudoja labai valdingai. Deja, tas gimtadienis buvo jos vaikystės pabaiga.

Valdovo šalį užpuolė klastingas kaimynas. Gali būti, kad piktadarys planavo greitai pagrobti šiek tiek kaimyninių žemių su kitų valdovų pagalba, kad išvengtų imperatoriaus rūstybės.

Bet kova buvo ilga ir sunki. Nors mergaitės tėvas buvo nužudytasišgyvenę kareiviai ir civiliniai bėgliai pabėgo į mišką. Lankininkė ir jai paklusę žmonės varpė priešų karius strėlėmis, bet okupantų buvo per daug. Valdovas skendo kraujyje, o mergaitė sugalvojo žūtbūtinį planą: ji įslinko į užgrobtą pilį, kad pamėgintų atgaivinti kritusius herojus. Bet žinių, kurias ji rankiojosavo motinos knygų ir stebėdama tėvą, nebuvo gana. Praimo induktorius sprogo... paversdamas mergaitę heroje.

Imperatorius pats atgaivino , kai imperijos sargyba įsikišo, kad sustabdytų kaimyninio valdovo  įsibrovimą ir atsakingai nubaustų išdavikus. Dabar dėkinga Lankininkė kovojaimperijos idealus.

"Didžiosios imperijos didi moteris," 1 tomas, Niulafortas, 72 P.E.

Talentai

Užkerėtos strėlės

Herojės atakos ir klasiniai talentai vienu metu sukelia fizinę ir dvasinę žalą.

Sujudimo smūgis

Herojė įtempia savo lanką ir paleidžia strėles pasirinkta kryptimi. Strėlės savo kelyje visiems priešams sukelia fizinę ir dvasinę žalą. Kai herojė išmoksta Malšinančių šūvių talentą, padurti sujudimo smūgio, kelioms sekundėms sulėtinami. Šis talentas taip pat sumažina priešų judrumą, kai herojė yra gimtojoje teritorijoje. Judrumo sumažėjimas priklauso nuo herojės proto.

Persikėlimas

Herojė persikelia į nurodytą vietą. Būdama gimtojoje teritorijoje ji persikelia daug greičiau. Išmokus Palankios pozicijos talentą, jos klasta padidėja kelioms sekundėms po persikėlimo. Kai herojė išmoksta Aktyvios gynybos talentą, ji gali naudoti persikėlimą net kai yra paralyžiuota. Prieš persikeliant, herojė pagydoma nuo 1 neigiamo poveikio, o kai atvyksta į naują vietą, jai duodamas skydas, kuris kelias sekundes sugeria dalį patirtos žalos.

Puikus taikinys

Herojės atakos suteikia priešui papildomos žalos, lygios daliai atakuojančio priešo maksimalios sveikatos. Papildoma žala negali būti didesnė nei konkretus maksimalus lygis, kuris priklauso nuo herojės galios arba proto, kuris yra didesnis.

Lemiamas šūvis

Herojė sužeidžia priešo herojų su žemiausia sveikata (dideliu spinduliu), suteikdama fizinės ir psichinės žalos. Kai herojė išmoksta Dvigubo šūvio talentą, ji sužeidžia du priešus su žemiausia sveikata.