Doktų imperija

Vampyras

Per amžius jo klanas valdė savo žemes, bet pasaulį, kurį jie žinojo, nušlavė kataklizmas. Visų teritorijų sienos, esančios naujojoje imperijoje, buvo perskirstytos, kad apimtų praimo telkinius, o tai, kas kartą buvo nepriklausoma provincija, tapo didelės teritorijos užkampiu.

Po kelių dešimtmečių sutikti savo naujų piliečių atvyko jaunasis Valdovas. Jam per dieną buvo rodoma pagarba. Kai atėjo naktis, bokšto meistras, paskutinis senovinio raudonosios rožės klano palikuonis, atakavo jį su prakeiksmais šaukdamas “Aš nekęsiu padlaižiavimo jokiai imperijai!”. Valdovo ištikimi herojai sugebėjo sutramdyti puolėją, bet pats Valdovas buvo nustebęs gyna meistro jėga ir nuostabiu fechtavimo menu – paprastam žmogui iš tikrųjų nepaprasta atsilaikyti prieš du herojus.

“Tu sukilai prieš imperijos valdžią ir nusipelnei mirti, bet aš duodu tau paskutinį šansą: išgerk praimo taurę ir vietoj mirties būsi apdovanotas nauju gyvenimu”, pasakė jaunasis Doktų valdovas belaisviui.

Tokiu būdu iš praimo iškilo Vampyras – herojus, trokštantis savo priešų kraujo ir energijos. Raudonoji rožė, jo senovės klano simbolis, dabar palengvina daugelio Doktų imperijos priešų kančias, sumažindama jų žemišką egzistenciją su kruvinuoju pjūviu. Vampyras naudoja kruvinąjį ritualą, kad atkurtų savo gyvybingumą išgerdamas savo priešų kraują, kol nepradingo tamsoje.

Talentai

Nenumalšinamas troškulys

Herojaus sveikata atkuriama priklausomai nuo jo atakų ir klasinių talentų sukeltos žalos kiekio, bet, kad juos aktyvuotų, naudoja sveikatą vietoje energijos. Herojaus sveikata padidėja priklausomai nuo jo maksimalios energijos. Naudojant gimtojoje teritorijoje, klasiniai talentai suvartoja mažiau sveikatos.

Kruvinasis pjūvis

Suteikia dvasinės žalos taikiniui, kai atkuriama herojaus sveikata (priklausomai nuo proto), jei kruvinasis pjūvis nužudo taikinį. Naudojant gimtojoje teritorijoje, jis pirmiau sumažina taikinio ištvermę arba valią (priklausomai nuo herojaus galios arba proto, kuris yra didesnis) keletui sekundžių. Kai išmokstamas Gilaus pjūvio talentas, įgūdis suteikia daugiau fizinės žalos taikiniui ir atkuria daugiau sveikatos, jei kruvinasis pjūvis nužudo taikinį.

Raudonoji rožė

Herojus meta raudonąją rožę suteikdamas dvasinės žalos visiems priešams jo kelyje. Kai išmokstamas Apimančio tviskėjimo talentas, paskutinis priešas, kurį herojus palietė rože, yra pažymimas ir leidžia herojui naudoti talentą vėl, kad paralyžiuotų taikinį ir judėtų už jo.

Slepianti tamsa

Keletui sekundžių sukuria lauką, kuriame herojus nematomas, o priešai kiekvieną sekundę patiria žalą. Herojaus atakos arba naudojami talentai trumpam atšauks nematomumo poveikį. Kai išmokstamas Tamsos šarvųtalentas, herojus lauke patiria mažiau žalos.

Kruvinasis ritualas

Apsvaigina priešo herojų ir suteikia didelę žalą keletui sekundžių. Kai išmokstamas Paskutinio lašo talentas, herojus tampa atsparus valdymo poveikiams keletą sekundžių po sėkmingo kruvinojo ritualo panaudojimo. Jei įgūdis yra pertraukiamas jį naudojant, visi neigiami poveikiai pašalinami, o herojus tampa atsparus valdymui dar didesniam laiko tarpui.