Doktų imperija

Užkeikėjas

Картинка героя

Kelias į uždraustų žinių supratimą gali būti labai ilgas. Ir tik tie, kurie turi kažką, dėl ko verta kraujuoti ir mirti, gali kilti į žvilgančius išminties ir jėgos aukščius.

Tačiau kartą vienassargų magų jaunąjį Doktų leitenantą pavertė višta. Kareiviai išnešė savo užburtą draugąkovos lauko, bet niekas imperijoje negalėjo jam padėti. Kario tėvas, garsus mokslininkas, per dienas ir naktisvisų jėgų stengėsi rasti problemos sprendimą, bet tradiciniam mokslui trūko reikalingo supratimo. Iš nevilties jis nusprendė imtis senovės žinių, kurias pragmatiškieji Doktai visada laikė šarlataniškomis.

Galų gale mokslininkas surado didžiulį skaičių keistų, retkarčiais bauginančių, paslapčių. Jis išmoko, kaip reikia mesti ugnies kamuolius į priešus ir sukurti energijos barjerus. Jis net išvystė savo nuosavą techniką demonams kviesti. Tačiau praėjo daugybė laiko, kol jis rado būdą nuimti prakeiksmą nuo savo sūnaus. Bet vien užkeikimo, paimtosudūlėjusių puslapių, nepakako. Reikėjo kažko daugiau, kitokio ingrediento, kuris duotų tikrąją galią pamirštai magijai. Mokslininkas atrado regione, iš kurio pabėgo: nemirkteldamas jis nurijo buteliuką praimo koncentrato, sumaišyto su gyvsidabriu ir siera. Tada jis pakartojo senovės užkeikimo žodžius dar kartą.

Smarkiai padidėjusi magiška jėga grąžino drąsųjį leitenantą į savo buvusią formą, bet jo tėvas nebebuvo toks pat. Pasirinkęs buteliuką, kuris apvertė jo gyvenimą aukštyn kojomis, savo katalizatoriumi, naujasis herojus įsteigė mokslinės magijos mokyklą ir parašė pirmąją knygą savo ateities pasekėjams. Dabar daug imperijos herojų mokinasi mirtinus kovos burtus, kad drąsiai panaudotų šias pavojingas žinias atviroje kovoje.

Talentai

Užkerėta knyga

Talentai negali būti pertraukti perkeliant ar viršijant atstumą iki taikinio.

Ugnies spragilas

Herojus sukuria ugnies kamuolį ir meta jį į priešą suteikdamas žalą pasirinktai zonai ir papildomą žalą priešams, pakliuvusiems į sprogimo epicentrą. Ugnies spragilas taip pat naikina medžius. Naudojant iš gimtosios teritorijos, poveikio zona padidėja. Kai herojus išmoksta tobulinamą Didelio gaisro talentą, sprogimo epicentre įkliuvę priešai toliau kelias sekundes patirs fizinę žalą.

Transformacija

Pasirinktas priešas laikinai paverčiamas višta ir negali atakuoti ar aktyvuoti bet kokių talentų. Priešas taip pat juda daug lėčiau ir kelias sekundes patiria fizinę žalą. Kai išmokstamas Magiškos jėgos talentas, priešui transformacijos metu suteikta žala padidėja, o herojus, nužudęs priešą vištos pavidale, atkuria dalį sveikatos ir energijos.

Energijos barjeras

Pasirinktoje zonoje kelioms sekundėms pasirodo mažas žiedas. Priešai, įžengę į žiedą pirmą kartą, bus laikinai apsvaiginti. Jei priešas pakliuvo į barjerą herojaus gimtojoje teritorijoje, jo sveikatos atkūrimas bus sulėtintas. Kai išmokstamas Virpulių talentas, priešo herojai, pakliuvę į barjerą, patiria fizinę žalą.

Demono iškvietimas

Herojus iškviečia galingą sąjungininką—demoną. Kuo daugiau galios turi herojus, tuo stipresnės iškviestos būtybės atakos. Kai herojus išmoksta tobulinamą Demono liepsnos talentą, visi priešai šalia demono patiria žalą iš magiškų liepsnų. Naudojant gimtojoje teritorijoje, demono atvykimas suteikia žalą visiems supantiems priešams.