Doktų imperija

Doctrina

Картинка героя

Doktrina nuo vaikystės buvo sužavėta alchemija. Net ir būdama mažas vaikas, ji verbavo savo mėgstamiausias lėles kaip “laboratorijos asistentes” ir atliko savo pirmuosius eksperimentus jų kompanijoje, siekdama paversti bet kokią prieinamą atlieką filosofo akmeniu. Vos tik ji išmoko skaityti, ji tapo godžia jos mėgstamiausio dalyko literatūros studente. Jos niekada nesibaigiantys eksperimentai ir sprogimai, kurie juos lydėjo, nepavertė Doktrinos populiarios tarp savo amžiaus mergaičių, bet visi berniukai ją labai mylėjo. Jai visai nerūpėjo – jai labai sekėsi. Mokytojai ją pastebėjo ir pasiūlė leisti jai tęsti mėgstamiausio dalyko mokymąsi geriausiame universitete. Ji noriai sutiko ir su užsidegimu įsisavino žinias bei gavo puikius pažymius iš visų dalykų – ypač iš savo mėgstamiausio. Vienu laboratorijos užduoties metu, ji sutiko studentą iš mechanikos skyriaus. Doktrina nuo pat jaunystės buvo apsupta berniukų ir ji juos laikė tik draugais. Tačiau šį kartą ji pagaliau įsimylėjo.

Viskas buvo puiku, jie pradėjo kurti vestuvių planus, kai jauna mergina sužinojo apie jos sužadėtinio nuomonę, kad ištekėjusi moteris turėtų rūpintis šeimos židiniu ir likti namuose, nei atlikti pavojingus eksperimentus laboratorijoje su sprogmenimis. Jos nusivylimas vyru, kurį pasirinko, juos išskyrė ir ji nusprendė rasti darbą ir tęsti savo pašaukimą.

Bet ir čia jai nelabai sekėsi. Kiekvienas galimas darbdavys galvojo tą patį apie moters dalyvavimą alchemijos laboratorijoje – jie manė, kad ji galiausiai ištekės ir nustos dirbti. Ji buvo beprarandanti viltį, kai kažkas jos viduje pabudo. Doktrina išgirdo praimo šauksmą.

Pati įdomiausia alcheminė reakcija iš visų, yra žmogaus kūno reakcija į didelę dozę praimo. Jauna mergina tapo apsėsta transformacijos procesu, kurį sukelia praimas, kai patenka į žmogaus kūną. Ji greitai apsisprendė ir nuėjo pas rekrutus dėl savo praimo taurės. Ji, žinoma, suprato, kad gali mirti, bet jai tai buvo nesvarbu. Doktrinai mirtis buvo niekas kitas, kaip dar vienas alcheminis eksperimentas.

Nusikamavę rekrutai, kurie seniai pratę bendrauti su tais, kurie nusprendė iškęsti mirtiną eksperimentą, buvo pritrenkti, kai pamatė merginą, ir bandė ją atkalbėti. Vis dėlto, praimas transformuoja žmogų į herojų priklausomai nuo jo dvasinių  savybių – moterys herojės linkusios turėti specializacijas, į kurias įeina gailestis, koketavimas arba kontaktas su nesutramdoma gamta. Kaip ji galvojo suderinti tai su savo mylimomis alchemijos formulėmis?

Vis dėlto, jie suprato, kad niekas, ką jie bepasakytų, nepriverstų Doktrinos apsigalvoti. Ant stalo ji padėjo savo katalizatorių – lėlę, kuri buvo pati pirmoji laboratorijos asistentė. Tada ji pradėjo gerti savo praimo taurę be jokio dvejojimo.

Ji pabudo kaip herojė ir buvo tikrai laiminga – ji galiausiai sugebėjo visiems įrodyti, kad svarbiausia yra žmogaus unikalus charakteris, o stereotipai ir išankstinis nusistatymas yra visiškai nenaudingi ir kvaili. Ji tapo atgimusios imperijos simboliu, imperijos, kurios žmonės teisiami pirmiausia ir svarbiausia pagal jų nuopelnus. Ji taip pat išmoko neįtikėtiną gebėjimą sukurti savo klonus, kurie išlikdavo aktyvūs ribotą laiką. Ji visada svajojo sutikti moterį, tokią kaip ji, ir praimas šią svajonę išpildė.

Karas dovanoja alchemikei nuostabias galimybes. Sprogmenys ir galingos rūgštys yra instrumentai, kuriuos Doktrina naudoja nepaisydama saugumo taisyklių. Ir ji visiškai savimi patenkinta.

Sužeisdama savo priešus kenksmingomis medžiagomis ir sulėtindama juos klijų porcijomis, Doktrina naudoja priešų herojus, kad  iš jų kūnų išgautų praimo ingredientus ir komponentus, reikalingus klono sukūrimui pagal aprašomąją alchemiją. Jei alcheminis ratas nupieštas teisingai, ji sukels nepaliaujamą alchemijos jėga savo priešams.

Talentai

Aprašomoji alchemija

Už kiekvieną sėkmingą panaudojimą talentų, tokių kaip kenksminga medžiaga ar klijų porcija, herojė gauna vieną iš dviejų unikalių ingredientų: sierą arba gyvsidabrį. Būdama alchemijos rate su dviem ingredientais, herojė automatiškai iškviečia kloną, kuris atitinka paskutinį gautą ingredientą. Sieros atakos suteikia fizinę žalą, o gyvsidabrio - dvasinę.

Kenksminga medžiaga

Doktrina sviedžia buteliuką, pilną kenksmingos medžiagos, laikinai sukurdama zoną, kurioje priešai patiria fizinę žalą duotą laiko tarpą. Perkeliant kenksmingos medžiagos paveiktus priešus zonoje, jie patiria dvigubą žalą. Kai bus išmoktas tobulinamas Ypatingo fermento talentas, kenksmingos medžiagos sukurta zona pradės palaipsniui plėstis.

Klijų porcija

Doktrina sviedžia buteliuką lipnaus skysčio pasirinkta kryptimi. Klijų porcijos paveikti priešai, pakliuvę į kūgio formos zoną, patiria dvasinę žalą ir laikinai praranda dalį savo judėjimo greičio kiekvieną sekundę. Naudojant iš gimtosios teritorijos, pirminiai ir maksimalūs sulėtinimo poveikiai padidėja. Kai bus išmoktas tobulinamas Aktyvių mišinių talentas, klijų porcijos paveikti priešai sudužusio buteliuko vietoje keletą sekundžių negalės naudoti savo talentų.

Alcheminis ratas

Doktrina sukuria alcheminį ratą pasirinktoje vietoje arba persikelia į sukurtą anksčiau. Jei jis naudojamas persikėlimui, laikas, reikalingas apraiškai ir talento atsikūrimui, priklauso nuo nuotolio iki alcheminio rato. Jei pasirinktas taikinys yra gimtojoje teritorijoje,  herojė papildo dalį savo sveikatos. Kai bus išmoktas tobulinamas Šalutinio poveikio talentas, herojė kiekvieną sekundę atkurs dalį energijos.

Alchemijos galia

Iškviestas klonas atakuoja priešo herojų. Sieros iškviestas klonas suteikia taikiniui didžiulę fizinę žalą. Gyvsidabrio iškviestas klonas kelias sekundes trukdo taikiniui imtis bet kokių veiksmų. Taikinio laisvas laikas padidėja, kai Doktrinos sveikatos santykis su taikiniu sumažėja. Kai bus išmoktas tobulinamas Katalizatoriaus talentas, Alchemijos galios atkūrimo laikas žymiai sumažės.