Adornijos sargai

Moira

Sunku gyventi atstumtosios gyvenimą. Jos tėvas buvo Doktų karys, išprievartavęs pirmą pasitaikiusią Adornijanų moterį per ribų susirėmimus. Motina mirė ją gimdydama. Mergaitę užaugino senelis. Jis taip pat buvo vienas tų, pavadinęs ją senovės dievybės, kuri buvo ilgam pamiršta praimo eroje, vardu. Moira visada buvo tyli ir užsidariusi. Dora, strazdanota, šviesiai oranžinių plaukų mergaitė atrodė visiškai kitaip nei spalvingi, įdegę Adornijos kaimelio gyventojai. Ji buvo vaikščiojantis gėdingo pralaimėjimo pavyzdys. Tarp savų žmonių ji buvo svetimšalė.

Ji turėjo tik vieną draugą visame pasaulyje—mažą juodą kačiuką, kurį išgelbėjo nuo šunų gaujos. Niekas nesitikėjo, kad maža mergaitė griebs šluotkotį ir nuskubės į įsiutusių šunų gaujos vidurį. Kol suaugusieji suprato, kas vyksta, du šunys inkštė ant žemės sulaužytais kaulais, o kita gaujos dalis skuodė pabruktomis uodegomis. Moira slaugė kačiuką maitindama jį ranka, dėdama žolelių kompresus ir duodama jam vaistinius nuovirus. Mažasis juodapūkis kamuoliukas išgyveno ir tapo mergaitės geriausiu draugu. Nuo tada ji nebebuvo vieniša. Nors kaimelio gyventojai vis dar žiūrėjo į mergaitę kaip į pašalietę, po incidento su šunimis ji įgavo naują pagarbos lygį jų akyse. Jie pradėjo prašyti jos pagaminti gydančius stebuklingus gėrimus ir net pradėjo sakyti, kad ji turėjo tikrosios herojės Vaidilutės galią savyje.

Bet ramus gyvenimas yra prabanga, kurios pasienio kaimelis negali ilgai turėti. Vieną dieną imperijos samdinių grupė dar kartą užpuolė kaimą. Sargai jau ne pirmą kartą kovojo už savo gyvybes, bet įgudę kariai juos vis nugalėdavo. Vienas iš jų, didžiulis raudonplaukis Doktas, triuškino viską mojuodamas su savo kardu į kairę ir į dešinę. Tai buvo Kalnėnas, imperijos herojus. Atrodė, kad niekas negali jo sustabdyti, kai staiga tiesiai ant jo veido puolė tamsus šešėlis. Moiros katinas, išgąsdintas to, kas vyko aplink jį, nusprendė pulti pavojingiausią priešą. Herojus svyravo, ir nors tik akimirką, bet to pakako, kad sargai jį atakuotų su šakėmis ir kardais. Milžinas sudrebėjo ir nukrito... Bet sargų triumfas ilgai nesitęsė. Po kelių sekundžių visus ant žemės numetė smūginė banga. Kalnėnas pakilo ant savo pėdų lyg nieko nebūtų nutikę. “Tu purvinas mažas žvėrie!” šaukė herojus griebdamas katiną už pakarpos ir mesdamas jį tiesiai į degančio pastato langą. “Neeeee!” šaukė kažkas už jo. Tai buvo Moira. Išblyškusi, susivėlusiais plaukais ir šluotkočiu rankoje, ji šaukė “Aš tave prakeikiu!” ir puolė apsvaigintą herojų. Ji bandė įsprausti Kalnėną į tą patį degantį pastatą, bet, dėl jos pažangaus impulso, ji pati įkrito į pastatą, vos tik įgriuvo stogas. Imperijos kariai buvo priblokšti savo lyderio netekties, kad juos užvaldė baimė.

Po kelių dienų, kai kaimiečiai tvarkė griuvėsius, kažkas staiga išlindo iš po namo liekanų su švilpimu ir trenksmu. Tai buvo Moira. Bet ji buvo pasikeitusi! Jos oda tapo tokia glotni ir graži kaip ir rausvas marmuras, o jos oranžiniai plaukai dabar buvo kraujo spalvos. Ji atsisėdo ant savo mėgstamiausio šluotkočio, o aplink ją skraidė keista, dūminga būtybė. Apžiūrėjus iš arčiau, būtybė labiausiai priminė katiną. Po mirties ji sugėrė kritusio Kalnėno praimą ir pati tapo heroje. Jos katinas tapo pažįstamu. Ir taip imperijos herojus atsitiktinai suteikė gyvenime Moirai antrą šansą...

Ji pasirinko tarnauti Adornijanų valdovui, kad galėtų apsaugoti paprastus Adornijos žmones, viena iš kurių ji pati neseniai buvo. Vėliau pradėjo sklisti gandai, kad pasirodė kitos į Moirą panašios herojės. Pirmosios herojės garbei, jos visos buvo vadinamos Moiromis.

Talentai

Raganos prakeiksmas

Priešai, sužaloti nuo herojaus atakų ir klasinių talentų, patiria papildomą žalą kitas kelias sekundes. Atakuojant užkeiktus taikinius iš gimtosios teritorijos, pavagia energiją iš taikinio (priklausomai nuo galios arba proto, kuris yra didesnis).

Pažįstamas

Pažįstamas atakuoja pasirinktą priešą, tada pereina prie kito artimiausio priešo ir t.t. Pažįstamo atakuojami priešai kelias sekundes patiria fizinę žalą. Jei taikinio kaimynystėje nėra jokių priešų, arba jei talentas naudojamas prieš pačią kerėtoją, pažįstamas grįžta pas heroję. Kai veikėja išmoksta Nepasotinamo smalsumo talentą, pažįstamas gali sukelti papildomą fizinę žalą, suteikti padidėjusį matomumą ir nuskristi toliau nuo herojės.

Turbomagija

Herojės greitis padidėja kelioms sekundėms ir ji tampa atspari valdymo poveikiams. Naudojant talentą vėl per trumpą laiką, jis kainuoja daugiau energijos nei pirmą kartą. Kai Moira išmoksta Siaubo tako talentą, ten, kur ji naudos turbomagijos talentą (kuris kainuoja tiek pat, kiek anksčiau), ji trumpam už savęs paliks pėdsakus, į kuriuos įžengę priešai keletui sekundžių supanikuos.

Energijos išsiskyrimas

Kol talentas yra aktyvus, herojės atakos suteikia papildomos fizinės žalos ir eikvoja energiją. Kai veikėja išmoksta Anapus miesto talentą, kiekviena ataka padidina herojės judrumą keletui sekundžių (priklausomai nuo proto). Poveikis auga, kai naudojamas daug kartų.

Trapumo prakeiksmas

Sukeltos žalos kiekis priešui padidėja priklausomai nuo jo dabartinės maksimalios sveikatos, kol bendra papildoma žala pasieks tam tikrą vertę (lygią galiai arba protui, kuris yra didesnis). Kai veikėja išmoksta Siaubingo prakeiksmo talentą, Trapumo prakeiksmo taikinys keletą sekundžių supanikuos ir patirs dar daugiau žalos.