Adornijos sargai

Pūga

 

Menų ir amatų meistrai iš visų Adornijos žemių buvo pakviesti į puikią parodą. Visur buvo girdėti susižavėjimo dūsavimai. Bet vieną palapinę lankytojai paliko gūžtelėdami pečiais. “Paukščiai yra gražūs danguje, o gėlės - sode”, sakė jie. Pūga, jauna skulptorė, kukliai jų klausėsi nuleidusi akis žemyn. “Bet paukščiai krenta, o gėlės vysta. Aš padarau juos tobulus”, protestavo ji. “Tobulus? Tuos ledo gabalus?” nusijuokė vienas kritikas. “Taip! Ir jūs būtumėt tobulas, jei tiesiog nutiltumėt!” Pūga daugiau to negalėjo pakęsti. Kritikas buvo akimirksniu nutaisytas niekinga poza ir paverstas į blizgančią ledo skulptūrą. Kiekvienas turėjo pripažinti, kad naujasis įvaizdis jam tiko. Laimei, praėjus valandai, įbaugintas ir sušalęs atėjo į protą. “Tu galėtum mirtinai užšaldyti vyrą? Tada žinau, kur gali rasti gerbėjų...”

Taigi, Pūga nuėjo į karą. Čia jos menas laimėjo staigų jos sąjungininkų susižavėjimą, o ji niekada nekentėjo nuo medžiagos stokos savo gražioms skulptūroms.

Talentai

Ledo grandinės

Bet kokia herojės sukelta žala sumažina priešo greitį ir judrumą.

Pūga

Herojė sukuria pūgą, kuri suteikia nuolatinę dvasinę žalą priešams. Kai herojė išmoksta Šalčio nudegimo talentą, sukaustyti taikiniai gauna papildomos žalos iš pūgos.

Šalčio galia

Heroję atakuojantys priešai patiria žalą.

Ledo skeveldra

Ledo šukė atakuoja priešą arba apsaugo sąjungininką kelioms sekundėms. Jei taikinys yra priešas, jis gauna žalą visą talento trukmę. Jei taikinys yra draugas, tada priešai, kurie jį atakuoja, gauna žalą visą talento trukmę. Kai herojė išmoksta Ledo energiją, jos energija ledo skeveldros metu pasikrauna žymiai greičiau. Naudojant šį talentą gimtojoje teritorijoje, herojės sveikatos atkūrimo greitis taip pat padidėja. Energijos ir sveikatos atkūrimo laipsnis priklauso nuo herojės maksimalios energijos.

Amžinybė

Herojė suteikia žalos priešui ir jį užšaldo. Jei netoliese yra herojus iš jos grupuotės, poveikis atšaukiamas. Kai amžinybė naudojama gimtojoje teritorijoje, kai kurių varžovų energija eikvojama kiekvieną sekundę. Išeikvotos energijos kiekis priklauso nuo herojės maksimalios energijos. Išmokus Amžinojo įšalo talentą, amžinybės trukmė padidėja ir pirmas kelias sekundes herojė negali būti atšaldyta.

Šaltas protas

Nustatytą laiko periodą herojės kita ataka suteikia papildomos fizinės žalos priešui. Patiriamos žalos kiekis priklauso nuo herojės maksimalios energijos.