Adornijos sargai

Fantomas

 

Senovinėje sargų pilyje kabėjo ilga eilė portretų. Visi turėjo šiek tiek paslaptingumo, bet vienas buvo ypač stulbinantis: balta kaukė, spoksanti tuščiomis akimis. Tradicija sako, kad kartais paveikslas išlipa iš rėmų bei klajoja po regioną ir niekas, kas su juo susiduria, neišlieka gyvas...

Kartą pilis atiteko į bebaimės, apšviestos ponio rankas. “Mes negalime gyventi tokioje kvailoje baimėje”, pasakė ji. “Privalau sunaikinti portretą, kad tos kvailos baimės būtų užmirštos”. Tarnai nedrįso ginčytis su ponia, bet niekas negalėjo prisiversti paliesti rėmų. Taigi, pati ponia nuėmė piešinį nuo sienos ir įmetė jį į ugnį...

Siaubingas blogos nuojautos jausmas išliko iki šių dienų. Tą naktį kiekvienas pilyje buvo pabudęs, nemiegojo dėl siaubingo nujautimo. Slėpdamiesi tyloje ir tamsoje visi ruošėsi basiai istorijos pabaigai. Vidurnaktį baltosios kaukės šešėlis tyliai slinko per koridorius ir ponios kambaryje sušnibždėjo gąsdinančius žodžius: “Aš ištikimai tarnavau buvusiems šios pilies savininkams ir galėjau tarnauti tau. Bet dabar, tu miegosi amžinai”...

Nors Fantomas daugiau niekada nebuvo matomas tame regione, pilis, žinoma, dabar yra apleista. Niekas neturi drąsos tapti jos nauju savininku.

Talentai

Mistinis žudikas

Kiekvieną kartą, kai herojus naudoją šį gebėjimą, jo kritinio smūgio šansas padidėja. Šis poveikis trunka kelias sekundes. Poveikis dubliuojasi, kai gebėjimas naudojamas pakartotinai.

Tamsos ašmenys

Herojus į savo varžovą meta durklą, suteikdamas žalą. Jei herojus yra gimtojoje teritorijoje, jo ašmenys atšoka nuo taikinio į artimiausia priešą suteikdamas žalą. Kai herojus išmoksta Aštrųjį metimą, ašmenys sulėtina aukos judesius.

Mirtinas smūgis

Kritinio smūgio suteikta žala padidėja. Jei herojus yra gimtojoje teritorijoje, kritiniai smūgiai taip pat atkuria jo sveikatą. Bet koks kritinis smūgis, kuris įveikia priešą žemiau tam tikro sveikatos kiekio, jį nužudys. Kuo didesnis herojaus protas, tuo lengviau nužudyti priešą.

Tviskėjimas

Herojus persikelia į nurodytą vietą. Kai herojus išmoksta Tamsos blyksnį, herojaus judesiai suteikia žalos ir apakina visus šalia esančius priešus. Šešėlių šokio talentas tam tikru procentu sumažina prarastos energijos pasikrovimo laiką.

Mirties veidas

Herojus nusiima kaukę, atskleisdamas savo veidą priešui. Įspūdis yra varantis siaubą ir per pailgintą laiko tarpą herojus turi šansą taikiniui suduoti kritinį smūgį. Kai herojus išmoksta Šiurpinantį siaubą, jo galia ir protas padidėja pailgintą laiko tarpą, jei auka miršta mirties veido metu..