Adornijos sargai

Meidžinas

 

Išgyventi tarp gatvės gaujų lūšnose mažajam našlaičiui nėra lengva. Kas gali sustabdyti gatvės niekšus nuo pagrobimo ten, kur niekas negali tavęs apsaugoti? Tik drąsa ir savisauga. Vaikystėje jį dažnai mušė kaimyniniai chuliganai. Jis tai tyliai kęsdavo, nirtulingai spaudydamas ryšulėlį senų medinių karoliukų, kurie priklausė jo mirusiam tėvui.

Bet kiekvieną kartą jis augo vis stipresnis, vis labiau įgudęs kovose, ir greitai atėjo diena, kai jis nebebuvo tas, kuris pasitraukdavo sumuštas ir sudaužytas. Sakoma, kad visos gaujos bandė verbuoti vaikiną, bet jis su neapykanta atsisakydavo. Jis norėjo apginti paprastus žmones nuo gangsterių. Savo kovos įgūdžių ir gatvės nuoskaudų pagalba, jis perauklėjo skriaudikus, kurie dar nebuvo beviltiški, paversdamas juos į patrulius, kurie saugojo nekaltuosius.

Žinoma, gaujoms tai nepatiko. Liudytojai buvo papirkti, kad apkaltintų Meidžiną nusikaltimais, kurių jies niekada nepadarė. Jis buvo suimtas, bet protestuodami miesto žmonės apgulė kalėjimą. Bijodami, kad valdžia bus priversta paleisti meistrą, gaujų lyderiai nusiuntė samdomą žudiką, kad juo pasirūpintų.

Išdidus karys nesikreipė pagalbos. Jis plikomis rankomis nužudė samdinius, kurie jį atakavo. Bet kai sargybiniai atėjo jo išlaisvinti, jie rado Meidžiną gulintį ant grindų, nekvėpuojantį, su spindinčiais rutuliukais aplink jo kaklą.

Žmonės nunešė kritusio kario kūną valdovui ir jis jį atgaivino. Karoliukai tapo naujojo herojaus katalizatoriumi. Daugybę metų jis kovojo, kad apsaugotų savo tėvynės gyventojus, bet kai prasidėjo karas, jis nedvejodamas įstojo į karo tarnybą, nuo to laiko jo didžiausia svajonė buvo pamatyti ateinančią į pasaulį taiką.

Talentai

Įtūžis

Kas šeštą kartą atakos ar vieno iš herojaus klasinių talentų sukelta žala taip pat suteikia daugybę papildomos dvasinės žalos.

Įsiūčio kumštis

Kai aktyvuojamas šis talentas, herojaus kita ataka suteiks fizinės žalos ir nusvies priešą į orą. Ši žala didesnė, kai herojus yra gimtojoje teritorijoje. Išmokus Geležinio kumščio talentą, įsiūčio kumštis taip pat trumpam apsvaigins priešus.

Krentanti žvaigždė

Herojus paleidžia smūgį į nusitaikytą priešą sukeldamas žalos. Šis talentas pasikrauna daug greičiau, kai herojus yra gimtojoje teritorijoje. Išmokus Beprasmio pasipriešinimo talentą, krentanti žvaigždė taip pat trumpam apsvaigins taikinį. Jei priešas jau yra apsvaigintas, smūgis suteiks dvigubai daugiau žalos.

Nesustabdomas

Herojus atgauna dalį sveikatos, kai jis suteikia žalą naudodamas klasinius talentus. Kai herojus išmoks Pakantumo skausmui talentą, jis atkurs papildomą procentą sveikatos, kurią prarado.

Juodasis tornadas

Herojus trumpą laiką greitai sukasi, suteikdamas fizinę žalą visiems šalia esantiems priešams. Šio talentu trukmės metu, valdymo gebėjimai neturi jokio poveikio herojui. Kai herojus išmoks Laukinio sūkurio talentą, jo judėjimo greitis per juodąjį tornadą padidės.