Adornijos sargai

Vaidilutė

 

Nuo vaikystės kilnus valdovas lepino savo dukterį. Jo džiaugsmui ji užaugo į reto grožio ir savo išvaizdos privalumus žinančią merginą. Taigi, ji elgėsi taip, kad visi aplink ją šokinėtų ir pildytų kiekvieną jos užgaidą.

Nė viename turnyre netrūko jos dalyvavimo. Vyrai jai rodydavo daug heroizmo stebuklų ir galėjo atiduoti savo gyvybę jai, jeigu prireiktų. Kartą, kai jie kovojo dėl jos dėmesio, keletas kareivių mirtinai vienas kitą sužeidė. Mergina buvo apstulbinta šio reginio. Mergina skubiai įšoko į areną ir garsiai sušuko: “Nemirk! Pažiūrėk į mane! Įsakau tau nemirti!"

Žiūrovai su nuostaba žiūrėjo, kaip kariai atsistojo, jų žaizdos buvo užgydytos, o veidai pilni nuostabos dėl savo išsigelbėjimo. Tai geriausias jausmas, kokį jie yra patyrę! Mergina buvo pamaloninta, kad vyrai buvo pasiruošę mirti dėl jos, bet dar labiau ją tenkino tai, kad ji galėjo išgelbėti jų gyvybes. Tai buvo tikrasis grožis: išgelbėti narsių karių gyvybes! Ji tai darys visą likusį gyvenimą!

Talentai

Gydytojo atlygis

Gydydama savo draugus herojė gauna praimo.

Gydymas

Atkuria konkretų kiekį sveikatos pasirinktam sąjungininkui ir tam tikrą procentą šios sveikatos herojei. Jei herojė išmoksta Gydančių spindulių talentą, gydymas išgydo visus šalia esančius sąjungininkus. Gydymo meistrystės talentas padvigubina tempą, kuriuo gydymas suteikia poveikį, ir padidina bendrą atkurtos sveikatos kiekį.

Grakštumo šarvai

Herojės valia ir ištvermė padidėja.

Grakštumo įkvėpimas

Herojė gauna laikiną proto ir galios bonusą.

Gyvybės triumfas

Herojė kelioms sekundėms tampa nepažeidžiama ir kas kelias sekundes save gydo. Šis įgūdis automatiškai aktyvuojamas, kai herojės sveikata yra žemiau tam tikro procento nuo maksimalaus kiekio. Jei herojė išmoksta Visišką triumfą, šis talentas taip pat paveikia visus herojus savo veikimo spinduliu.

Žemės palaiminimas

Naudojamas tik iš gimtosios teritorijos kuriam laikui padidina sąjungininko maksimalią sveikatą. Kai yra aktyvus, kas kelias sekundes atkuria dalį Gydytojos sveikatos.