Adornijos sargai

Žiurkių meistras

 

Jis galėjo sėdėti valandų valandas ir susimąstęs stebėti drugelių ar krentančių lapų šokius, žavėdamasis jų grožiu ir harmonija. Godus muzikantas savo žingsniais galėjo sukurti mielą, ritmingą magišką garsą. Kai jis judėjo, varpeliai ant jo skrybėlės skambėjo sudėtinga melodija. Praimo šauksmas jam kėlė nerimą; jo pašaukimas buvo muzika.

Silpnos žmogaus ausys negalėjo mėgautis subtiliais jo melodijų atspalviais. Bet žiurkės, kurios visur sekė muzikantą, be sunkumo suvokdavo malonius garsus. Neišmanantys žmonės dažnai jo klausdavo: “Kaip tu gali ištverti šalia tokių šlykščių padarų?”. Jis jiems atsakydavo: “Jūs negalite suprasti, bet aš priversiu jus vertinti mano muzikos grožį ir mano pilkųjų draugų sielas!”.

Muzikantas išėjo į savanorišką tremtį. Jis grojo tarp tuščių lygumų. Žiurkės juo rūpinosi ieškodamos jam maisto ir pastogės nuo atšiauraus oro. Prabėgo savaitės, bet jo dvasinėms kančioms nebuvo galo. Kol graužikai jam neatnešė praimo perlo. Jis suvokė, kiek daug jo draugai turėjo dirbti, kad jį gautų, ir žinojo, kad tai buvo ženklas. Jis paėmė praimą. Kai jis išbandė savo fleitą, suprato, kad jo talentas turėjo naują garsą.

Jo muzika dabar galėjo kerėti žmones. Jis galėjo priversti juos žiūrėti į pasaulį taip, kaip jis norėjo, kad jie žiūrėtų. Jis galėjo pavergti juos savo valiai. Nuo tada jo gerbėjų klubas nepaprastai augo. Bet herojui sunku būti laisvu karo laike. Aplink jį buvę mėtė žinančius žvilgsnius, duodančius suprasti, kiek daug jis galėtų pagelbėti kovoje prieš priešą. Šalies valdovai kvietė jį kovoti už juos, kiekvienas kvietė primygtiniau nei buvęs. Herojus nuėjo į kovą pasiimdamas kartu su savimi mažus ištikimus tarnus.

Talentai

Visi už vieną

Už kiekvieną valdomą būtybę herojus gauna atakos galios ir sveikatos atkūrimo bonusą.

Žiurkių protrūkis

Nurodytoje vietoje paleidžiama tūkstančiai žiurkių, sužeidžiant visus viduje esančius priešus. Jei ta vieta yra gimtojoje teritorijoje, žiurkės greičiau sukels žalą, bet po trumpo laiko vieta tampa neutrali. Kai herojus išmoksta Žiurkių ligos talentą, bet kurio žiurkių užpulto priešo galia ir greitis sumažinami trumpam laikui.

Fleitos daina

Herojus užkeri pasirinktą būtybę su savo magiška fleita. Priešų herojai Fleitininkui tarnauja tik trumpą laiką, bet kariai tampa herojaus laikinais tarnais. Kovotojų skaičius, kuriuos Fleitininkas gali valdyti, yra ribotas. Įniršio dainos talentas sumažina fleitos daina užkerėto priešo herojaus gynybą, o fleitos galios talentas padidina užkerėtų būtybių sveikatą ir atkūrimo greitį.

Žiurkės atsiskyrėlės

Herojus nusiunčia greičiausias ir judriausias žiurkes išžvalgyti teritoriją. Žiurkė skuba pas kiekvieną priešo herojų ir atskleidžia herojui viską, ką mato kelyje. Kai ji pasiekia priešą, suteikia žalos ir, prieš grįžtant pas savo meistrą, pavagia priešo praimą. Jei žiurkė sėkmingai grįžta pas herojų, jis gauna pavogtą praimą. Jei žiurkė nužudoma kelyje atgal, būtybė, nužudžiusi žiurkę, gauna jos neštą praimą.

Kerinti melodija

Kol herojus groja savo fleita, visi jo varžovai yra apsvaiginti. Kai melodija baigiasi, visi kariai, buvę  poveikio ribose, tampa herojaus tarnais ilgesniam laiko tarpui. Kai herojus išmoksta Žavingos muzikos talentą, priešo herojai, kurie išgirs melodiją, trumpam laikui bus sulėtinti ir negalės naudoti savo gebėjimų.