Adornijos sargai

Amazonė

 

Kartais Kupidono strėlės atneša ne meilę, bet mirtį.

Puiki lankininkė Amazonė greitai patraukė valdovo dėmesį ir buvo išrinkta vadovauti elitinių karių padaliniui. Valdovas vertino merginą dėl jos gabumų, bet labiau dėl jos žavaus grožio. Jis dažnai su malonumu padėdavo merginai, bet ji buvo neryžtinga atsakyti jam tuo pačiu. Tauri Amazonė nenorėjo įžeisti kito gerbėjo: jauno kario, vaikystės draugo, su kuriuo ji mokėsi šaudyti iš lanko.

Karys negalvojo, kad galėtų rungtis su talentingu ir turtingu valdovu, ypač kai Amazonė visada sakydavo, kad jie buvo tik artimi draugai. Pavydo nuodai užkrėtė jo sielą, o paskutinis kantrybės siūlas trūko, kai valdovas padovanojo merginai dovaną.

Kareivių kompanija vijosi imperijos seklius, kurie slapta pateko į karalystę. Susišaudymo metu jaunasis karys dengė Amazonę, kuri ieškojo geros vietos medžiuose užimti savo poziciją. Jį užvaldė pavydas. Jis įtempė savo lanką, nukreipė jį į jos nugarą ir sušnabždėjo: “Dabar niekas negalės tavęs turėti”. Galbūt turėdama intuiciją, mergina atsisuko paskutinę akimirką. Kai jis paleido strėlę, kario akys pamatė merginos žinantį žvilgsnį. Tik tada jis suprato, ką padarė...

Karys nunešė merginos kūną pas savo valdovą ir maldavo jo prikelti ją. Aplink jos kaklą buvo rasta strėlytė – dovana, kurią jos ateities žudikas dovanojo jai būnant vaiku, dovana, kurią ji laikė prie savo širdies. Amuleto antsparniai tapo Amazonės pirmuoju katalizatoriumi. Herojė buvo prikelta, bet ji nebenorėjo nieko daryti su visais tais nelemtais gerbėjais.

Talentai

Užkerėtos strėlės

Herojės atakos ir klasiniai talentai vienu metu sukelia fizinę ir dvasinę žalą.

Sujudimo smūgis

Herojė įtempia savo lanką ir paleidžia strėles pasirinkta kryptimi. Strėlės savo kelyje visiems priešams sukelia fizinę ir dvasinę žalą. Kai herojė išmoksta Malšinančių šūvių talentą, padurti sujudimo smūgio, kelioms sekundėms sulėtinami. Šis talentas taip pat sumažina priešų judrumą, kai herojė yra gimtojoje teritorijoje. Judrumo sumažėjimas priklauso nuo herojės proto.

Persikėlimas

Herojė persikelia į nurodytą vietą. Būdama gimtojoje teritorijoje ji persikelia daug greičiau. Išmokus Palankios pozicijos talentą, jos klasta padidėja kelioms sekundėms po persikėlimo. Kai herojė išmoksta Aktyvios gynybos talentą, ji gali naudoti persikėlimą net kai yra paralyžiuota. Prieš persikeliant, herojė pagydoma nuo 1 neigiamo poveikio, o kai atvyksta į naują vietą, jai duodamas skydas, kuris kelias sekundes sugeria dalį patirtos žalos.

Puikus taikinys

Herojės atakos suteikia priešui papildomos žalos, lygios daliai atakuojančio priešo maksimalios sveikatos. Papildoma žala negali būti didesnė nei konkretus maksimalus lygis, kuris priklauso nuo herojės galios arba proto, kuris yra didesnis.

Lemiamas šūvis

Herojė sužeidžia priešo herojų su žemiausia sveikata (dideliu spinduliu), suteikdama fizinės ir psichinės žalos. Kai herojė išmoksta Dvigubo šūvio talentą, ji sužeidžia du priešus su žemiausia sveikata.