Adornijos sargai

Miškininkas

 

Pirmojo karo su Doktais herojus buvo paskutinis kovotojasūkanotą giraitę. Nugalėtas karys savo akimis matė, kaip nekenčiamas priešas žeidžia gamtą savo siaubingomis mašinomis, darkydamas jos grožį ir naikindamas jos gyvybę.

Po paskutinės kovos išgyvenę Adornijanai sunkiai keliavo namo. Dauguma buvo sužeisti ir negalėjo greitai judėti. Mūsų herojus nusprendė išgelbėti keletą gyvybių. Jis stovėjo priešais, duodamas laiko draugams pabėgti. Bet vienas kareivis negali sustabdyti priešų galių, net ir ryžtantis paaukoti savo gyvybę.

Taigi kareivis kreipėsi į gamtą prašydamas pagalbos. Jis sugėrė praimąžemės, oro ir gyvūnų bei augalų, supančių jį...ir išliejo ant savo persekiotojų visų elementų galią! Milžiniški medžiai nulenkė savo šakas sudarydami juostą ir numetė priešą nuo balno; šaknys po kojomis supjaustė juos į gabalus, o paukščiai puolė ant dangaus. Akimirksniu priešas prarado pusę savo galios, o išlikusieji pabėgo.

Kareivį apėmė silpnumas ir jis nukrito ant kelių, jausdamas savo kraujyje smarkėjančius praimo likučius.  Jo medžiuose gyvenantys sąjungininkai nusilenkė jam, o galingas ąžuolas numetė prinokusią gilę prie naujojo herojaus kojų.

Dabar jie vadina Miškininku, o milžiniško medžio dovana guli valdovo saugykloje kartu su kitų herojų katalizatoriais. Bet šis medžių draugas nesiruošia artimiausiu laiku ilsėtis: prasidėjo naujas karas, kuris reiškia, kad Doktai vėl pradės žudyti gyvulius ir išrauti miškus. Kažkas turi juos sustabdyti. Ir kas juos sustabdys, jei ne jis?

Talentai

Miško magija

ei herojus yra šalia medžio, jo įgūdžiams reikia mažiau energijos.

Blogio šaknys

Herojus įsako medžio šaknims ištrūktižemių į nurodytą vietą sukelti dvasinę žalą priešams. Naudojant gimtojoje teritorijoje, blogio šaknų talentas sulėtina paveikto priešo sveikatos atkūrimą. Kai herojus išmoksta Silpnųjų sielvarto talentą, užkeikti Varnos akies prakeiksmu arba paveikti Baisiojo medžio patirs daug daugiau žalos iš blogio šaknų.

Įniršęs kailis

Jei priešas nusprendžia atakuoti herojų, įniršęs kailis smogia jam su savo letena. Auka patiria žalą ir apsvaiginta yra nubloškiama nuo herojaus. Kai herojus išmoksta Dvasinio alkio talentą, herojaus atakos pavagia sveikatą iš priešų herojų, jei įniršęs kailis yra pakrautas.

Varnos akies prakeiksmas

Herojus paskui priešą nusiunčia savo varną. Varna ilgą laiką skraido aplink priešą kas kelias sekundes sukeldama žalą. Ji taip pat išsklaido karo rūką aplink priešą neleisdama aukai pasislėpti. Kai herojus išmoksta Tamsos žavesio talentą, varnos atakos turi šansą apakinti priešą.

Baisusis medis

Herojus sukuria magišką baisųjį medį, kuris atrodo įprastai tol, kol neprisiartina priešas. Vos tik priešas prisiartina, baisusis medis atakuoja savo auką siekdamas ją sučiupti. Jei pasiseka, baisusis medis laiko priešą tol, kol jis miršta arba kol miršta šalia esantis sąjungininkas baisusis medis. Jei baisusis medis miršta, tada visi kiti šalia esantys baisieji medžiai, kuriuos sukūrė herojus (arba sąjungininkai), tampa įbauginti ir liaujasi dirbę nustatytam laikui. Jei vienas iš šių išgąsdintų baisiųjų medžių ką nors laiko, jį paleidžia. Gimtojoje teritorijoje baisusis medis sudegina sugauto priešo energiją (proporcingai medžio galiai). Kai herojus išmoksta Otiko kvietimo talentą, jo sveikata, galia arba protas (kuris yra didžiausias) paspartina baisųjį medį. Herojus gali sukurti ribotą kiekį baisiųjų medžių.