Adornijos sargai

Dahaka

Berniukas nuo ankstyvo amžiaus parodė puikų gabumą fechtavimui, taip jis tapo vieno geriausių fechtavimo meistrų Adornijoje mokiniu. Jis pradėjo rodyti vis daugiau ir daugiau išsiskiriančių rezultatų, nuolat laimėdamas kiekvieną turnyrą, kuriame kovojo. Meistras jau pradėjo rengti jauną vaikiną savo įpėdiniu, kai kiekvieno dalyvaujančio likimai staiga tapo apsupti šokiruojančių ir dramatiškų įvykių kilpa.

Jaunasis vaikinas pradėjo praleidinėti pamokas su nerimą keliančiu reguliarumu, skirdamas visą savo dėmesį konkrečiai jaunai gražuolei. Meistro kantrybė greitai išseko ir jis iškvietė savo mokinį su ketinimu jį pataisyti. Tačiau vaikinas Meistrui leido žinoti (pagarbiai, bet be jokių nesuprantamų terminų), kad jis manė baigęs savo mokymąsi ir dabar galėtų patirti savąją lemtį. “Tada tavęs laukia paskutinis testas!” pasakė meistras, giliai įžeistas, ir iškvietė savo mokinį į kovą iki mirties.

Kaip ir dauguma varžybų tarp Adornijanų, kova buvo smarki. Jaunuolis pajuto, kad pralaimi, tad jis išliejo visą savo jėgą, kad sukeltų savyje potencialą. Jis galiausiai sugebėjo įveikti savo buvusį meistrą, bet pats gavo mirtiną žaizdą. Tada ponia nusprendė panardinti jos mylimojo kūną praimo šaltinyje...

Dahaka pakilo kaip herojus, o jo fechtavimo menas pasiekė negirdėtas aukštumas. Net raudonoji rožė, jo meilės simbolis, tapo mirtinu ginklu jo rankose. Dahaka tiki, kad geriausias būdas nubausti kažką pakankamai įžūlų atakuoti Adorniją, yra negailestingas kruvinasis ritualas, kuris iščiulpia iš savo aukos kūno gyvybinius skysčius.

Talentai

Nenumalšinamas troškulys

Herojaus sveikata atkuriama priklausomai nuo jo atakų ir klasinių talentų sukeltos žalos kiekio, bet, kad juos aktyvuotų, naudoja sveikatą vietoje energijos. Herojaus sveikata padidėja priklausomai nuo jo maksimalios energijos. Naudojant gimtojoje teritorijoje, klasiniai talentai suvartoja mažiau sveikatos.

Kruvinasis pjūvis

Suteikia dvasinės žalos taikiniui, kai atkuriama herojaus sveikata (priklausomai nuo proto), jei kruvinasis pjūvis nužudo taikinį. Naudojant gimtojoje teritorijoje, jis pirmiau sumažina taikinio ištvermę arba valią (priklausomai nuo herojaus galios arba proto, kuris yra didesnis) keletui sekundžių. Kai išmokstamas Gilaus pjūvio talentas, įgūdis suteikia daugiau fizinės žalos taikiniui ir atkuria daugiau sveikatos, jei kruvinasis pjūvis nužudo taikinį.

Raudonoji rožė

Herojus meta raudonąją rožę suteikdamas dvasinės žalos visiems priešams jo kelyje. Kai išmokstamas Apimančio tviskėjimo talentas, paskutinis priešas, kurį herojus palietė rože, yra pažymimas ir leidžia herojui naudoti talentą vėl, kad paralyžiuotų taikinį ir judėtų už jo.

Slepianti tamsa

Keletui sekundžių sukuria lauką, kuriame herojus nematomas, o priešai kiekvieną sekundę patiria žalą. Herojaus atakos arba naudojami talentai trumpam atšauks nematomumo poveikį. Kai išmokstamas Tamsos šarvų talentas, herojus lauke patiria mažiau žalos.

Kruvinasis ritualas

Apsvaigina priešo herojų ir suteikia didelę žalą keletui sekundžių. Kai išmokstamas Paskutinio lašo talentas, herojus tampa atsparus valdymo poveikiams keletą sekundžių po sėkmingo kruvinojo ritualo panaudojimo. Jei įgūdis yra pertraukiamas jį naudojant, visi neigiami poveikiai pašalinami, o herojus tampa atsparus valdymui dar didesniam laiko tarpui.