Adornijos sargai

Raganius

Картинка героя

Vienas iš sargų jaunųjų raganių nebuvo toks, kaip jo bendrapiliečiai. Jis bandė paversti primityvų jausmingos magijos meną į tyrų žinių sistemą.

Deja, dauguma prieš praimą buvusių knygų buvo slaptai saugomos imperijoje. Tvirtai tikėdama renkama informacija, imperija uoliai kaupė senovės išmintį. Raganius paliko savo tėvynę, peržengė sieną ir įsikūrė nuošaliame mažame miestelyje. Miestelio biblioteka laikė knygas, kurias Doktai laikė antimokslinėmis.

Paversdamas save istoriku ir archyvaru, magas godžiai gėrė pamirštas žinias. Vieną dieną, tarp dulkėtų lentynų jis pamatė kai ką keisto, kas, jo manymu, galėjo būti Pabaisa. Bet ištyręs medžiagą Raganius suprato, kad tai buvo demonas – paslaptingos genties atstovas, kuris apsigyveno Praia pasaulyje nuo ankstyvų amžių. Sujungdamas sargų magiją su informacija knygose, Raganius nusprendė demoną paversti jo valios objektu. Deja, ritualas ir pavergto demono įniršis išdavė magą sukrėstiems piliečiams.

Įsiutinta minia apsupo netikro mokslininko namus. Jis priešinosi svaidydamas ugnies kamuolius ir siųsdamas savo pataikūniškas būtybes vytis priešus. Raganiaus gyvybės jėga maitino demoną. Magas greitai tapo silpnas ir gale jį pačiupo įniršę gyventojai. Niekas negalėjo sustabdyti linčiavimo – nei imperijos istorijų verksmai, nei mero įsakymai. Kilo įtarimai, kad magas buvo vienas iš sargų, ir žmonės nusprendė jį patikrinti. Jie įmetė magą į praimo statinę, spręsdami, kad net tokia koncentracija sargams nebūtų mirtina. O jei jis mirs, tada jis būtų pripažintas tikru Doktu, vertu pomirtinio išteisinimo.

Raganius žuvo stebint miniai, bet prisikėlė po kelių valandų tapęs herojumi. Grįžęs į Adorniją jis įkūrė magišką ordiną tiems, kurie ieškojo slaptų žinių. Praimo sustiprinta senovės meno galia ir demonų valdymas, leido ordinui varžytis su paprastomis sargų mokyklomis.

Talentai

Užkerėta knyga

Talentai negali būti pertraukti perkeliant ar viršijant atstumą iki taikinio.

Ugnies spragilas

Herojus sukuria ugnies kamuolį ir meta jį į priešą suteikdamas žalą pasirinktai zonai ir papildomą žalą priešams, pakliuvusiems į sprogimo epicentrą. Ugnies spragilas taip pat naikina medžius. Naudojant iš gimtosios teritorijos, poveikio zona padidėja. Kai herojus išmoksta tobulinamą Didelio gaisro talentą, sprogimo epicentre įkliuvę priešai toliau kelias sekundes patirs fizinę žalą.

Transformacija

Pasirinktas priešas laikinai paverčiamas višta ir negali atakuoti ar aktyvuoti bet kokių talentų. Priešas taip pat juda daug lėčiau ir kelias sekundes patiria fizinę žalą. Kai išmokstamas Magiškos jėgos talentas, priešui transformacijos metu suteikta žala padidėja, o herojus, nužudęs priešą vištos pavidale, atkuria dalį sveikatos ir energijos.

Energijos barjeras

Pasirinktoje zonoje kelioms sekundėms pasirodo mažas žiedas. Priešai, įžengę į žiedą pirmą kartą, bus laikinai apsvaiginti. Jei priešas pakliuvo į barjerą herojaus gimtojoje teritorijoje, jo sveikatos atkūrimas bus sulėtintas. Kai išmokstamas Virpulių talentas, priešo herojai, pakliuvę į barjerą, patiria fizinę žalą.

Demono iškvietimas

Herojus iškviečia galingą sąjungininką—demoną. Kuo daugiau galios turi herojus, tuo stipresnės iškviestos būtybės atakos. Kai herojus išmoksta tobulinamą Demono liepsnos talentą, visi priešai šalia demono patiria žalą iš magiškų liepsnų. Naudojant gimtojoje teritorijoje, demono atvykimas suteikia žalą visiems supantiems priešams.