Adornijos sargai

Fėjų karalienė

Картинка героя

Dėl jiems pasiūlytos karaliaus išpirkos, Dokto kontrabandininkai pagrobė Adornijos ponios jauną mokinę ir su ja pasislėpė Primezonoje. Geriausi sekliai grįžo tuščiomis rankomis. Piktadariai pradingo pavojingų žemių migloje.

Kontrabandininkai pasiklydo. Grupė nuklydo į sparnuotųjų Pabaisų gyvenamąją vietą, taip pavadintos fėjų atminimui dėl ilgam dingusios pasakų eros. Nors paprastai jie buvo malonūs visoms gyvoms būtybėms, sparnuoti padarai staiga įtūžo. Galbūt fėjos pamatė kažką neįprasto mergaitės širdyje, kažką pažįstamo. Jie užpuolė kontrabandininkus ir išvijo juos iš savo teritorijos, priversdami juos paleisti bejėgę kalinę.

Supratusi, kad niekada gali neberasti kelio namo, mergaitė pasiliko su fėjomis. Vieta, kur jos gyveno, nebuvo puolama Pabaisų plėšrūnų ir buvo pilna daugybės saldaus gėlių nektaro, kurį mergaitė greitai pamėgo. Netrukus mergaitė suprato, kad kvailutės fėjos nesąmoningai pildo jos neišsakytus vaikystės troškimus. Mergaitė pradėjo keistis: ant jos nugaros užaugo sparnai ir ji pradėjo patirti keistas jos skraidančių draugų jėgas.

Vieną dieną, mergaitė netoliese išgirdo kovos triukšmą. Kelyje į fėjų slėnį, Adornijanų komanda grūmėsi su didžiuliu Pabaisų grybu. Staiga  iš medžių pasirodė pažįstamas ginklų sluoksnis. Ponios herojai rado mergaitę! Jauna mergaitė pakvietė fėjas į pagalbą ir prisijungė prie kovos. Ji pakabino vaiduoklišką siluetą virš herojų galvų ir fėjos juos apsupo, sukurdamos apsauginį kokoną iš "sparnuotų gėlių". Kitos nuskrido pas monstrą, užkirsdamos kelią jam sutriuškinti herojus.

Herojai triumfavo, bet tik mergaitės ir jos fėjų dėka. Pasibaigus iškilmėms jos garbei, ponia įdėmiai išklausė mergaitės pasakojimo. Netrukus Adornijos valdovai išmoko sukurti panašius herojus su praimo gėlių nektaru.

Talentai

Sparnuotoji

Kai herojė sukelia arba gauna žalos, jos greitis paspartinamas porai sekundžių.

Fėjos karės

Herojė paleidžia fėjas kares pasirinkta kryptimi, kurios kurį laiką seka rodyklę. Priešai fėjų kelyje  patiria žalą kiekvieną sekundę. Naudojant iš gimtosios teritorijos, priešai patiria žalą ilgesnį laiko tarpą. Kai bus išmoktas tobulinamas Karių fėjų dulkių talentas, herojės klasta padidės grįžus fėjoms karėms. Kuo daugiau priešų atakuoja fėjos karės, tuo ilgiau tęsiasi  Karių fėjų dulkių poveikis.

Fėjos sargės

Herojė paleidžia fėjas sarges pasirinkta kryptimi, kurios kurį laiką seka rodyklę. Sąjungininkai fėjų kelyje patiria sumažintą žalą. Naudojant iš gimtosios teritorijos, apsaugantis talentas tęsiasi keliomis sekundėmis ilgiau. Kai bus išmoktas tobulinamas Sargių fėjų dulkių talentas, herojės sveikatos atkūrimas padidės grįžus fėjoms sargėms. Kuo daugiau sąjungininkų apsaugo fėjos sargės, tuo ilgiau tęsiasi Sargių fėjų dulkių poveikis.

Susijungimas

Fėja prisijungia prie būrio su pasirinktu sąjungininku porai sekundžių, išsklaidydama bet kokius neigiamus poveikius. Kol Fėja lieka su herojumi, ji yra nepažeidžiama ir gali naudoti tik talentus ir daiktus, o jos klasiniai talentai sustiprina sąjungininkus. Kai bus išmoktas tobulinamas Nuslopinimo talentas, herojė galės panaudoti susijungimą prieš priešo herojus, o jos klasiniai talentai turės neigiamą poveikį atakuojamiems priešams. Kai herojė išmoks tobulinamą Sąjungos talentą, ji padidins susijungimo taikinio ataką, jei taikinys yra sąjungininkas, arba ją sumažins, jei tai priešas, priklausomai nuo Fėjos efektyvios atakos vertės atsižvelgiant į įsiskverbimo, atakos greičio ir kritinio smūgio šanso skirtumą tarp herojaus ir susijungimo taikinio.

Fėjų įniršis

Herojus paleidžia fėjas, kurios suteikia greitą žalą kiekvienam, esančiam artimiausioje vietovėje. Fėjos karės suteikia fizinę žalą, o žala, kurią suteikė fėjos sargės, yra dvasinė.