Adornijos sargai

Demonologas

Картинка героя

Demonai yra senovinės būtybės, kurios gyveno Praia pasaulyje ilgai prieš kataklizmą. Savaime suprantama, senieji žyniai nebandė priversti šių būtybių jiems tarnauti siekiant panaudoti jų iškilų mastą, kad į kiekvieno priešo teritoriją atneštų gerumą ir gailestį.

Po kataklizmo pradėjo egzistuoti daugybė naujų padarų, su kuriais buvo įdomu dirbti kaip ir su demonais, ir, be to, daug saugiau. Demonai tokiu būdu tapo kiekvieno susidomėjimo objektu, išskyrus Doktų žynius ir Adornijanų  raganius, kurie, nors ir galėjo ribotam laikui įvilioti į spąstus demonus, iškeitė visus tyrinėjimus į daug pavojingesnius srities aspektus. Praia pasauliui reikėjo naujo žynio – ambicingo, pasiruošusio rizikuoti ir labai labai galingo. Jo gimimas tebuvo laiko klausimas.

Net ir būdamas vaiku, Demonologas stengėsi būti geriausias. Jam reikėjo tikro iššūkio, kuris reikalautų visų jo nepaprastų gebėjimų. Galbūt nestebėtina, kad besimokydamas pas geriausią žynį savo gimtajame mieste, jis pastebėjo, kad demonų valdymas buvo viena iš mažiausiai mokomų magiškų sričių. Tačiau jis negalėjo daryti jokio progreso srityje, kuri jį labiausiai domino, dėl katastrofiškos informacijos apie tą dalyką stokos ir jo mokytojo nenoro apie tai kalbėti. Demonologas greitai suvokė, kad jis negalėtų daug nuveikti būdamas mokiniu, ir nusprendė kraustytis į sostinę, kur jis savarankiškai studijavo pasirinktą dalyką, pragyvenimui užsidirbo būdamas gatvės žyniu ir suteikdavo publikai pramogą atlikdamas paprastus triukus.

Viename iš jo pasirodymų dalyvavo Adornijanų žynių mokyklos įkūrėjas. Jis buvo nustebintas tokios grynos Demonologo jėgos net ir paprasčiausiuose triukuose ir pasiūlė jaunajam žyniui mokytis jo mokykloje bei būti jo asmeniniu globotiniu. Tačiau Demonologui mokymasis nebebuvo įdomus. Jis tapo įkūrėjo partneriu, tai nepaprastai aukšta padėtis tokiam jaunam vaikinui.

Deja, jis mokykloje prisitaikė taip pat gerai, kaip ir savo gimtajame mieste. Žynys vengė rizikingų eksperimentų ir telkė savo dėmesį egzistuojančių demonų valdymo technikos vystymui. Kai Demonologas iškvietė archontą, bet negalėjo jo sulaikyti, įkūrėjas pareikalavo baigti visus darbus šioje srityje, kad būtų išvengta tolimesnių pavojų. Demonologas suprato, kad jis turėtų tęsti pats, be partnerių ar mokytojų pagalbos.

Jis sukūrė spąstus naudodamas  sugautus demonus ir praimo rykštę, kuri leido jam valdyti šias būtybes. Kuo stipresnis demonas, tuo sunkiau jį sulaikyti, bet žynys nenorėjo eikvoti savo pastangų mažesniems demonams. Ir nutiko taip, kad per vieną iš jo eksperimentų, sugautas archontas išsilaisvino iš Demonologo kontrolės.

Demonas bandė pasislėpti praimo pilnoje taurėje. Raganius nusprendė, kad mirtis jam nekėlė jokios baimės, taigi, jis pasiraitojo rankoves, panardino savo rankas į taurę ir griebė įnirtingai besipriešinantį demoną. Per didelė praimo dozė yra labai skausmingas dalykas. Tačiau Demonologas jautė jo galioms pasiduodantį demoną  ir neturėjo jokio noro leisti savo grobiui pabėgti. Demonas galiausiai pasidavė ir žynys sugebėjo jį ištraukti, bet krūvis buvo stipresnis nei jis galėjo pakelti. Jis prarado sąmonę ir jo, kaip paprasto Adornijano, egzistencija baigėsi.

Kai vaikinas atgavo sąmonę, jis jau buvo herojus, o šalia sėdintis archontas kantriai laukė savo nurodymų. Demonologo rankos buvo padengtos skaudžiomis žaizdomis, bet tai buvo privalumas – jo oda tapo prisotinta praimo dalelėmis, o magiški gebėjimai buvo pagerinti. Dabar visi archontai galėjo jausti jo pranašumą.

Jis pagrobė tris archontus ir įgijo gebėjimą juos nuolat valdyti, kas leido jam tapti viršesniu už kiekvieną kitą žynį, galintį iškviesti tik žemesniuosius demonus ir treniruotis tiktai laikinai juos valdyti.

Tačiau jis negalėjo rasti savo naujiesiems globotiniams jokio taikaus panaudojimo. Jo pajėgumas galėjo būti suprastas tik kovos lauke. Jaunasis Adornijanas nusprendė visiems parodyti, kad Doktų pranašumas senovės magijoje buvo praeities dalykas.

Jis visiškai laisvas jaučiasi tik kovoje, kur į kiekvieną kovą eina su Adornijanams unikalia aistra. Tai buvo jo tikrasis pašaukimas. Greitai kiekvienas Doktas pajus Demonologo galią.

Demonologo sugauti ir suimti archontai visada pasiruošę sutikti meistro priešus kovos lauke. Demonologo protinis kirtis nėra mirtinas tik priešams—jis taip pat paverčia savo tarnus galingesnius sukeldamas jų vidines liepsnas, o demoniškas skydas pagreitina šeimininką ir apsaugo jį nuo priešų atakų. Kiekvienas, kuriam pasisekė pabėgti nuo demono spąstų sutiks naują Demonologo tarną, o tie nelaimėliai, kurie pakliuvo į juos, pajus pilną archonto triuškinančių smūgių galią.

Talentai

Archontų meistras

Kas kelias sekundes Demonologas iškviečia archontą, kurio atakos suteikia priešui fizinę žalą. Herojus gali vadovauti daugiausiai trims archontams vienu metu. Kai archontas iškviečiamas gimtojoje teritorijoje, Demonologas atkuria dalį savo sveikatos.

Protlupys

Demonologas sukerta savo botagu pasirinkta kryptimi suteikdamas visiems paveiktiems priešams dvasinę žalą. Kai išmokstamas Vidinės liepsnos talentas, herojus gali iškviesti naują archontą daužydamas demono spąstų tinklą. Jei jis plaka anksčiau iškviestą archontą, pastarojo sveikata padidėja. Šis poveikis tęsiasi tik arčiausiai esančiam taikiniui. Išmokus tobulinamą Dominavimo talentą, Vidinė liepsna taip pat paveiks paveikto archonto greitį ir galią.

Demono spąstai

Demonologas paspendžia spąstus pasirinktoje vietoje, kurie kelioms sekundėms paralyžiuoja pirmą priešo herojų jo kelyje. Jei spąstams nepavyksta aktyvuotis, jie pakeičiami tinklu, kuris kelioms sekundėms paralyžiuoja pirmą ant jo užlipusį priešo herojų. Naudojant iš gimtosios teritorijos, spąstai sukuria tinklą, kuris yra nematomas priešui. Kai išmokstamas Spąstų teroro talentas, priešo herojai, esantys demono spąstų paralyžiuoto taikinio kaimynystėje, keletą sekundžių negalės naudoti savo talentų.

Demoniškas skydas

Demonologas nukreipia dalį gautos žalos archontams. Demoniškas skydas taip pat padidina herojaus greitį, kol jis turi bent vieną likusį archontą.

Archontų smūgis

Archontai pasiverčia į sviedinius suteikdami žalą pasirnktam taikiniui. Jei archontai jau yra užburti vidinės šviesos, jie priešui suteikia papildomą žalą. Kai išmokstamas Amžinos tarnystės talentas, archontų smūgio suteikta žala žymiai padidėja, o Demonologas automatiškai iškviečia naują archontą, kai panaudojamas talentas.